Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu

Workshop s tímto názvem sliboval velice zajímavou přednášku, a tak se i stalo. Židovská tématika stále vzbuzuje zájem, jak sám přednášející upozornil, neustále se však čerpá a „mluví“ o šoa - utrpení Židů za 2. Sv. války a mnozí zapomínají, že Židé zde byli dávno předtím, byli součástí českého státu v jakékoli podobě a zasloužili se o mnohé krásné stavby, které můžeme obdivovat i dnes.
Jak přednášející zdůraznil, nelze nám vykládat o Židech, aniž bychom neměli alespoň malé ponětí o jejich dějinách. Proto následovala velice podrobná přednáška o literatuře vzniklé k dějinám Židů na našem území, konkrétněji na Moravě. Bohužel většina těchto děl je v němčině, tudíž si jako učitel s dětmi v hodinách jen tak nepočtu. Po historii následovala pro mě velice obohacující část workshopu: Využitelnost židovské tématiky v praxi. Přednášející, který působí na katedře judaistických studií má i své pedagogické zkušenosti a tudíž se orientoval a snažil se nám přiblížit možné internetové zdroje, s kterými lze pracovat jak na základních, tak středních školách buď v rámci dějepisu nebo případně různých projektů např. Zmizelí sousedé, Kameny zmizelých nebo vyhledávání konkrétních osudů židovských obyvatel ku příkladu Ota Wolf - příběh židovského chlapce nebo všeobecně známé Anny Frankové a jejího deníku. Všechny informace dohledatelné na internetu nebo využít různých středisek, zabývající se judaismem. Sama si dobře vzpomínám, ještě z dob studia na základní škole, jakou vzbuzuje zvědavost židovská otázka. Potěšilo mě, že jsem se konečně dozvěděla, co znamenají zlaté „kočičí hlavy“ v Olomouci na chodníku - již zmiňované kameny zmizelých, věnované různým židovským příslušníkům, žijící dříve v domě, kde se nachází kostka.
Druhou velkou částí workshopu bylo představení již konkrétních židovských památek na Moravě. Přednášející mluvil především z osobních zážitků, přikládal různé doplňující informace nebo rady, jak postupovat, pokud bychom chtěli některou z památek navštívit.
Ke svému výkladu měl připravenou podrobnou powerpointovou prezentaci, která sdělovala podstatné informace a jenž byla doplněna vždy obrazovým materiálem (podobizny rabínů, ukázky knih k dějinám Židů a v neposlední řadě fotografie různých pozůstalých památek, budov, hřbitovů v konfrontaci s fotografiemi z doby, kdy jednotlivé památky fungovaly). Přednášející mluvit srozumitelně, velice poutavě, ale z různých šumů okolo sebe, jsem nabyla dojmu, že přednáška je pro mnohé velice zdlouhavá a nepříliš zajímavá. (pouze osobní pohled). Já jsem byla nadšená z připomenutí historie Židů na našem území, připomenutí toho, že tento národ to nikdy ve své historii neměl lehké a nadšená jsem byla i z míst, které jsou poměrně blízko Olomouci a skýtají množství dostupných památek, jako je Prostějov, Přerov, Tovačov, Hranice na Moravě a jiné. Jediným nedostatkem pro mě bylo to, že workshop byl zaměřen pouze na Moravu a já pocházející z Čech jsem tento fakt viděla jako jediný nedostatek.
Jinak hodnotím přednášku velice optimisticky, příjemně, trochu nedokončeně, jelikož přednášející často utíkal od tématu a v záplavě vedlejších informací nám nestihl sdělit vše, co měl připravené a musím se přiznat, že bych poslouchala i dále.