Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řešení obtížných životních situací v pohádkách

Pohádky jsou součástí lidské kultury už po mnohá staletí. Jsou to příběhy, které oslovují lidskou duši a hluboce na ni působí. A přestože jsme již zapomněli jejich původní význam, můžeme se učit znovu číst jejich jazyk a rozumět jejich symbolům. K tomu vede několik různých cest a žádná z nich pravděpodobně není špatná.
Ta, které se věnoval tento workshop, nám představila pohádku jako popis života, kdy jednotlivé postavy symbolizovaly aspekty osobnosti člověka. Pomocí tohoto přístupu nás pohádky učí, jak probudit svou duši, jak se osvobodit, stát se opravdovou a plnou osobností. Jak nezůstat černou princeznou, jak odolat svodům perníkové chaloupky. Nebo také jak překonat obtížné životní situace, tedy krize. Což jsou situace, v kterých nedokážeme sami najít řešení a potřebujeme pomoc z venčí. Tyto příběhy nám pak ukazují cestu, jak dosáhnout vytouženého „šťastného konce“. Říkají nám, že i přes zdánlivou bezvýchodnost situace se jí člověk musí postavit. A to tak, že změní úhel pohledu, podívá se na svůj problém z jiné perspektivy, vyhledá svého vnitřního „kouzelného dědečka“ nebo „čarodějnici v lese“. Opustí naučení logicko-materiální vnímání reality. Místo toho použije svoji intuici, „rozum srdce“. Což je pro dnešního člověka poměrně obtížná cesta. To také bylo možné pozorovat i v průběhu workshopu, kdy jsme velmi obtížně opouštěli své zažité způsoby myšlení. Přesto tato námaha stála za to. Ukázala nám „cestičku z křemínků ozářenou měsícem vedoucí k naší hvězdě“, tedy cestu k studnici moudrosti své duše. Avšak i přes nalezení této cesty, nám pohádky neslibují zázračné řešení. Naopak, vždycky v nich hrdina prochází zkouškami, nástrahami. Před získáním princezny, musí hrdina zabít draka, utkat se tedy s temnotou uvnitř. Jedině tak můžeme dosáhnout svého řešení.
Aby však pohádky nebyly jen „drobečky chleba, které sezobalo ptactvo nebeské“, musíme se naučit rozumět jazyku jejich symbolů. Toto porozumění nám, podle názoru našich lektorů, bylo vlastní. Ale jak jsme se učili „myslet“, přestali jsme rozumět. To však neznamená, že bychom se nemohli znovu naučit jim porozumět. Tento workshop byl vynikajícím úvodem na tuto cestu vedoucí k pochopení významu jazyka pohádek a k využívání jejich moudrosti při hledání řešení obtížných životních situací. Na příkladu tří pohádek nám ukázal různé úhly pohledu, jak si tyto příběhy vykládat. Od poměrně běžného zkoumání charakterů postav a jejich způsobu chápání světa, až po mnohem obtížnější psychoanalytický výklad založený na symbolech duše a archetypů. Místo jednoduchých odpovědí nám dal spoustu otázek. Pro nalezení odpovědí je nezbytné číst pohádky, přemýšlet o nich a hledat jejich odrazy v našem životě a v naší duši.