Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

seznam všech úvah

Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

Už při výběru workshopů, kterých jsem se chtěla zúčastnit, mě název Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem, velmi zaujal. Protože si myslím, že již od raného dětského věku by se měl klást důraz na emocionální rozvoj a zdraví, věřila jsem, že tento workshop bude, jak už z jeho názvu vyplývá velmi zajímavý a poučný. O kampani Celé Česko čte dětem, jsem před účastí na tomto workshopu neslyšela, proto jsem byla plná očekávání, co se vlastně nového dovím.
Na začátku tohoto workshopu nás s úsměvem přivítala, jak jsme se ostatně od ní dozvěděli, zkušená pedagožka, ředitelka a iniciátorka kampaně Celé Česko čte dětem, Mgr. Eva Katrušáková. Nejprve nám pustila krátkou video ukázku, což si myslím bylo velmi důležité pro pochopení - nás kteří jsme o kampani nikdy před tím neslyšeli- o čem vlastně tato kampaň je. S jistotou mohu říct, že video, na němž jsme mimo jiné mohli vidět rozjasněné veselé a spokojené tvářičky malých dětí, kterým rodiče předčítají, nás všechny velmi zaujalo. Jistě tedy bylo velmi vhodným začátkem a upoutáním do tématu celého workshopu.
Paní lektorku bylo radost poslouchat, líbil se mi její přístup, protože rozebírala také fakta nejrůznějších výzkumů, svůj výklad doplňovala o zajímavé citáty moudrých lidí a o video ukázky - např. video ukázkou smutně se dívající Červené Karkulky, znuděně sedícího myslivce a ležícího vlka, vyčkávající, až si někdo přečte jejich příběh, která dokonce běžela i v televizi. Hlavně nás ale seznámila co je cílem kampaně - že chtějí povzbudit rodiče k tomu, aby svým dětem četli alespoň 20 minut denně a jak moc je toto důležité pro dítě i rodinu. Naprosto souhlasím, že předčítáním již malým dětem se dítě zabaví, rozšiřuje si slovní zásobu, cvičí si paměť a upevňuje čtecí návyky, které později využije i při studiu. Ale nejen to, myslím si, že předčítání dětem je nejlépe strávený čas a velmi zesiluje pouto mezi rodiči a dítětem. Toto je v dnešní době velmi důležité. Je smutné, že moderní technologie, hlavně počítače, chytré mobily, tablety a další vymoženosti nám kradou tolik cenný čas, který bychom měli strávit mnohem užitečnějším způsobem- s rodinou.
Tento workshop mě dovedl k přesvědčení, že je velmi důležité nenechat se strhnout dnešní uspěchanou dobou, ale na chvíli se zastavit a najít si těch pár minut, které věnujeme dětem a čtení jejich oblíbené knihy. Účastí na tomto workshopu jsem si také uvědomila, jak velký význam tato kampaň má a jak je skvělé, že se i v dnešní době moderních technologií najdou lidé, kteří jsou ochotni se touto velmi důležitou, ale bohužel často zapomínanou tématikou zabývat.