Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

seznam všech úvah

Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

Dne 15. Listopadu 2012 jsem se zúčastnila workshopu na téma Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem. Z velké nabídky mě tento zaujal nejvíce. Možná proto, že mám ke knihám od malička velký vztah a taky, že s dětmi se kvůli svému oboru Speciální pedagogika předškolního věku setkávám velmi často.
Když jsem byla malá, pamatuju si, že bez pohádky se nešlo spát. A i když už jsem byla větší, stále jsem po rodičích předčítání vyžadovala. Možná to není tak dávno, ale v té době ještě čas na pohádku byl. V dnešní uspěchané a chaotické době se rodiče snaží, aby jejich děti byly ty nejlepší, přihlašují je do nejrůznějších kroužků a aktivit a to i přes to, že se tam dětem nelíbí, nebo je zrovna tato činnost nebaví. Mají čas na práci a na vlastní aktivity, ale o to nejkrásnější se sami ochuzují. Ochuzují děti o ty nejkrásnější chvilky před usínáním a o rozvíjení dětské fantazie.
Myslím, že kampaň Celé Česko čte dětem je a bude velkým krokem k uvědomění některých z rodičů a pedagogů. Dítě potřebuje lásku, pochopení, bezpečí, zázemí a přirozený kontakt, který přes počítač nikdy nedostane. Velmi se mi líbila věta z tohoto odpoledne: „Jeden významný člověk řekl, že mezi dítětem a televizí, tabletem či počítačem je jakýsi skleněný ceník“. Věda a technika jdou stále dopředu, což je výborné. Telefon je skvělá věc, která už jistě zachránila nejeden život. Počítač je jádrem firem, velkých institucí. Televize nám přináší mnoho informací ze světa, pohledy ze zemí, které například nikdy nebudeme moci navštívit. Vše má své pro a proti a tato doba není výjimkou. Přesto by si lidé na sebe měli udělat čas. Čas k povídání, rozhovorům, společným činnostem, hrám a četbě. Ty chvíle, které si každý odnese z dětství, jsou totiž velmi důležité pro jeho rozvoj v dospělosti. Ne nadarmo se říká: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“ Četbou si dítě osvojuje rodný jazyk, rozvíjí slovní zásobu a učí se různým životním situacím.
Návštěva workshopu mi velmi dala. Díky skvělým a hlavně zkušeným pedagožkám, které nás odpolednem provázely, jsem získala mnoho nových informací v tomto ohledu a podstatně jiný pohled na skutečnost. Myslím, že kdo se workshopu zúčastnil, alespoň na chvíli se zamyslel nad touto situací a bude se snažit u dětí četbu podporovat, ať už jako učitel nebo rodič. Skvěle propracované a promyšlené odpoledne nám umožnilo nahlédnout do velmi aktuální situace dnešní doby. Myslím, že mnoho z nás, kteří se zúčastnili, dokážou použít získané informace v praxi. Celý workshop hodnotím velmi kladně a už teď se těším na nabídku dalších témat v příštím semestru.