Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Využití chirofonetiky z pohledu učitele

seznam všech úvah

Využití chirofonetiky z pohledu učitele

Z množství workshopů, které byly k dispozici, mě mimo jiné zaujal také jeden s názvem
Využití chirofonetiky z pohledu učitele. Když jsem si o tomto workshopu četla něco víc, překvapilo mě, jaké množství různých obtíží dokáže chirofonetika léčit, ať už jde o poruchy učení a chování, agresivitu, autismus, nezralost či dětskou obrnu a mnoho dalších obtíží. Také proto jsem tuto metodu chtěla poznat více a dozvědět se co nejvíce nových informací a zajímavostí. Workshop mě zaujal ale především tím, že jsem doposud o této terapeutické metodě nikdy neslyšela a sama bych se nejspíš o tuto metodu blíž nezajímala. Proto jsem využila možnosti a na tento workshop jsem se přihlásila. Celý workshop měl být pod vedením paní Mgr. Evy Mílkové, ale nakonec jej vedla jiná lektorka, přesto však byl velmi přínosný a určitě o nic méně zajímavý. Lektorka působila velice sympaticky a bylo znát, že se ve své práci vyzná. Působila velmi přirozeně a pozitivně. Měli jsme možnost se dozvědět o začátcích chirofonetiky, co tato léčba znamená, jak vznikla, kdo je jejím autorem a také to, jak se člověk může k této metodě dostat a sám ji vykonávat. Existují přímo školy, v nichž se mohou zájemci o tuto metodu vzdělávat, přesto však je chirofonetiků velmi málo.
Slovo chirofonetika pochází z řeckého jazyka a skládá se ze dvou slov tedy - cheires a phonetik. Tato alternativní léčebná metoda je založena na doteku a hlásce, jak lze odvodit již z názvu. Přestože workshop trval 3 hodiny, neměla jsem pocit, že by náplň workshopu i samotná lektorka nudila. Celý workshop dokázala doplnit praktickými ukázkami i zajímavou hrou, kdy několik účastníků tvořilo hlásky a zbytek měl za úkol hádat o jakou hlásku se jednalo. Celkově lektorka zapojovala i účastníky, kladla související otázky a také dávala prostor pro dotazy. Do workshopu zapojila i své zkušenosti a zážitky z reálného života. Nejzajímavější však byla přímo ukázka toho, jak se chirofonetika provádí, na kterou jsme si museli počkat až téměř na konec workshopu. Lektorka na dobrovolníkovi prováděla masáž těla, při vydávání hlásek zároveň opisovala jejich tvar po těle. Chirofonetik musí najít správné hlásky, a aby metoda byla co nejúčinnější, měla by se provádět pravidelně, proto je možnost naučit rodiče postiženého dítěte, jak správně léčbu provozovat a tím je zapojit do celého léčebného procesu. Pro mě byl workshop velice přínosný a zajímavý, přestože jsem při ukázkách léčby občas zapochybovala, že by metoda mohla mít léčebné účinky. Přesto však podle lektorčiných zkušeností pomohla již mnoha lidem. Pokud má chirofonetika pozitivní a léčebný vliv na různé potíže, měla by se více rozšířit mezi společnost. Myslím, že mnoho lidí nemá ani ponětí, že taková léčebná metoda existuje.
Workshop splnil má očekávání, dozvěděla jsem se samé nové věci, jak teoretické, tak i praktickou stránku této metody. Workshop bych určitě doporučila, jak studentům, tak i veřejnosti a především rodičům dětí s nějakou poruchou. Metoda by se měla rozšířit mezi společnost, aby mohla pomáhat co nejvíce lidem.
www.shoeshellen.com