Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

seznam všech úvah

Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

V rámci projektu Pedagogika v praxi jsem se zúčastnila dne 15.11.2012 workshopu „Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem“. Musím přiznat, že na začátku jsem přesně nevěděla, co mám od workshopu přesně očekávat, jaká bude náplň. Ale nakonec jsem byla velmi mile překvapena, jelikož mě téma zaujalo od začátku až do konce. Vyprávění paní Mgr. Evy Katrušákové bylo velmi poutavé. Téma mě přimělo se zamyslet nad svojí dětskou četbou. Pamatuji si, že v dětství mě zajímaly romány, ale když jsem šla s tatínkem do knihovny, musela jsem si odnést Malého Bobše . A snad dvakrát jsem měla tzv. čtecí den, kdy jsme společně s bratrem strávili celý den nad knížkou. Ale čím více přibývaly školní povinnosti a zájmové kroužky, tím více šla četba do pozadí. A do jisté míry měla na tom podíl i moje lenost. Často jsem si odkládání četby odůvodňovala tím, že když byla knížka zfilmovaná, tak se podívám na film a ušetřím tím čas. Ale ušetří se tím čas? Na první pohled možná ano, ale člověk tím zároveň přichází o fantazii, slovní zásobu, kreativitu, nadhled, relaxaci apod. Vše uvedené je v dnešní době velmi důležité a hlavně žádané. Člověk, který nedisponuje těmito prvky, musí vynaložit daleko více úsilí a času.
Projekt Celé Česko čte dětem, považuji za velmi přínosný, jelikož dnešní děti ovládla již počítačová technika a na knížky se zapomíná. A těší mě, že se zrodil projekt, který chce knížky znovu „oživit“. Souhlasím s názorem, že předčítání dětem pomáhá v utváření vztahu mezi dítětem a rodičem. V dnešní hektické době se lidé hodně zabývají kariérou, poté přijedou vyčerpaní domů, splní základní povinnosti k rodině a k domácnosti (uvařit, uklidit, zkontrolovat úkoly, okoupat a spát) a na harmonickou chvilku čtení s dítětem, již nezbývá čas. A přitom stačí 20 – 30 minut denně a dítě je obohaceno o nové poznatky a upevní se tím
i vztah rodič – dítě. Přiznávám, že i sama jsem byla překvapená, jaká má četba pozitivní účinky a jak pomohla řadě nemocným dětem. Je to až neuvěřitelné. Myšlenku projektu jsem již přednesla pár známým, kteří mají malé děti a rovněž byli překvapení, jak je předčítání prospěšné. Líbí se mi i propagační letáček, kde je četba rozdělná podle věku dítěte, je to velmi praktické.
Na závěr bych chtěla poděkovat projektu, který mi otevřel oči a držím pěstičky, ať osloví mnoho malých i velkých čtenářů. Děkuji i za to, že dnes již nepřemýšlím, jaký dárek koupit dětem.