Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Příprava kmenového učitele na příchod dítěte s postižením do bězné ZŠ

Tento workshop jsem si zvolila, protože mám postiženého bratra a integraci do běžné základní školy jsme řešily, takže mě zajímal úhel pohledu z druhé strany. Ze strany učitelky, která s tímto problém potýká a řeší ho. Přednášející lektorka byla zkušená a měla skvělý a zajímavý výklad. Čerpala ze zkušeností, říkala nám mnoho příběhů, které nám pomohly vžít se do situace. Hned v úvodu nám dala za úkol, že jsme rodič a narodí se nám postižené dítě a máme si vybrat, jaké postižení mít bude. Zaujala mě otázka, proč si větší část posluchačů vybrala sluchové postižení, jestli to nebylo kvůli tomu, že na takto postiženém jedinci jeho postižení není znát. Až po její otázce mi došlo, že z části by tomu tak asi bylo. Je jednoduší, když na vašem dítěti není nic znát, lidé se na vás nedívají a nevyptávají. Ačkoli nám pak říkala, že sluchově postižení jedinci jsou podle jejích zkušeností více nespokojení než zrakově postižení. I tak bych volila jako postižení sluchové. Vysvětlila nám všechny postižení, jejich nároky Dalším ožehavým tématem bylo zrušeno speciálních škol. Což je úplná hloupost. Učitelka nemá šanci zvládat třídu plnou dětí a k tomu ještě postižené. Vedlo by to pouze k tomu, že normální děti by byly brzděny těmi slabšími. Řešily jsme děti, a jak se chovají, když mají ve třídě postiženého spolužáka. Zajímavé bylo, že podle jejích zkušeností ti největší „grázlící“ s tím mají nejmenší problémy. K tomu nám řekla, jak připravit nejen děti na příchod postiženého žáka do třídy, ale také jak připravit jejich rodiče. Poukazovala na to, jak se chová matka, která se s postižením svého dítěte nevyrovnala. Jak s rodiči těchto dětí spolupracovat a brát na ně ohledy. Pak nám vyprávěla o tom, že sama adoptovala postižené dítě, dokonce adoptovala i romské dítě a bylo zajímavé poslouchat srovnání, jak se integrovali do její rodiny. O romských dětech a jejich integraci jsme se to dozvěděli víc, díky zkušenostem lektory. Tento workshop se mi velice líbil. Paní lektorka byla ochotná, odpovídala na všechny dotazy. Líbilo se mi, že čerpala ze zkušeností, dávala příklady ze života, tím se workshop stal o moc zajímavějším. Líbila se mi komunikace s posluchači, díky tomu nás donutila se nad některými věcmi opravdu zamyslet. Chtěla slyšet naše názory. Workshop se mi velmi líbil. Myslím, že díky takovým akcím budou ve školách lépe informované učitelky, než ty, se kterými jsme se setkali při nástupu mého bratra do školy. A to bude pro rodiče a spolužáky jistě velkým přínosem.