Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

seznam všech úvah

Emocionální zdraví dítěte dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

Workshop na mne zapůsobil nejvíce ze všech, které jsem doposud navštívila a v budoucnu ho určitě uplatním ve svém osobní i profesním životě.

Lektorkou byla Mgr. Eva Katrušáková, která pracuje jako koordinátora projektu Celé Česko čte dětem. Reklamu na tuto akci jsem už viděla v televizi, ale nevěděla jsem o ní nic konkrétního.Replica Watches


Paní Katrušáková nám pustila video, ze kterého jsme se dozvěděli základní informace o projektu, například slogan „Čtěte dětem 20 minut denně, ale ne déle.“ .Do projektu se zapojují rodiče, učitelé a také dobrovolníci - prostě všichni, kterým vývoj dětí není lhostejný. Činnost také podpořila řada známých osobností. Jmenovitě manželé Havlovi, Barbora Špotáková, Aneta Langerová a mnoho dalších.

Je neuvěřitelné, že každodenní čtení má tak skvělé výsledky. Dítě si rozšíří slovní zásobu, myšlenkové obzory, získá pozitivní vztah ke knize, procvičí si paměť, navíc při čtení dochází k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. Čtení se proto doporučuje především otcům, protože ti s dětmi tráví méně času, než matky. A to je podle mého názoru v dnešní době spěchu hodně důležité, protože komunikace v rodině díky sociálním sítím a televizi vázne. Na to upozornila i paní magistra, když řekla velmi zajímavou věc: „Dítě se nerodí špatné, divné a zlobivé, ale rodí se do špatné, divné a uspěchané doby“. V tom s ní zcela souhlasím.
Zajímavých myšlenek toho odpoledne zaznělo víc. Velmi mne zaujalo, jak je také důležité rozvíjet u dítěte emoční inteligenci. Mnohdy totiž může napáchat větší škody absence EI (emoční inteligence), než absence IQ.

Díky této přednášce jsem si uvědomila, jakou budu mít v budoucnu zodpovědnost. Ať už v roli rodiče nebo učitelky na prvním stupni ZŠ. Dnes si je ale této zodpovědnosti vědoma jen část rodičů a učitelů, což je velká škoda a promarněná šance. Paní lektorka nám dokonce vyprávěla, jak může čtení pomoci postiženým dětem, se kterými to rodiče nevzdali a četli, četli a četli. Když jsem to slyšela, tak jsem si řekla, že jednou budu svým dětem i žákům taky co nejvíce číst, protože výsledky za to stojí. Jsou skoro zázračné.
Další věcí, kterou jsem si uvědomila bylo, že musím poděkovat svým rodičům, že se mnou oba odmalička četli, trávili se mnou volný čas a já tak díky tomu měla všeobecný rozhled a slovní zásobu na dobré úrovni.

Z workshopu jsem odcházela s dobrým pocitem, že jsem správně využila volný čas, dozvěděla se něco nového, co stoprocentně využiji v budoucnosti a co bude ku prospěchu i ostatním.