Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Praktický průvodce waldorfskou pedagogikou - zážitkový seminář ve třídách Waldorfské školy Olomouc s odborným výkladem

seznam všech úvah

Praktický průvodce waldofskou pedagogikou

Poté, co jsem se dozvěděla o možnostech alternativní výuky, jsem na waldorfskou pedagogiku neměla ucelený názor. V hlavě se mi rodila spousta otázek… Je vyučování v etapách lepší? Vydrží se děti na základní škole soustředit celý dvouhodinový blok? Jak můžou stihnout probrat stejné učivo jako na běžné základní škole, když mají předměty, které se jinde nevyučují? Jsou na ně tedy kladeny vyšší nároky? Na většinu mých otázek a spoustu dalších se nám snažily odpovědět paní učitelky z Waldorfské základní školy v Olomouci.
Myslím si, že waldorfská pedagogika klade největší důraz na rozvoj tvůrčích schopností a sociálních dovedností, což je v dnešním světě velmi důležité. Nemůžu se však zbavit pocitu, že je to trošku na úkor samotných vědomostí. Přestože jsme byli několikrát ubezpečeni, že jejich žáci jsou v přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy na předních příčkách a škola má bez jakýchkoliv pochybností v páté i deváté třídě stejné výstupy jako klasické základní školy, nejsem o tom zcela přesvědčena. Jak mohou děti, které si vyrábějí epochové sešity místo učebnic, stíhat to, co žáci, kteří si do sešitů píší jen nejdůležitější informace, popřípadě v nich procvičují probrané učivo? Napadá mě pouze ta varianta, že děti musí trávit více času doma nad učením než venku s kamarády. Určité nároky jsou kladeny i na pedagogy. Příprava na hodiny, kdy učitel kreslí křídami na tabuli různé mapy apod., je jistě dosti náročná. Musím se také zamyslet nad tím, jak se waldorfská pedagogika snaží vychovat sebevědomou osobnost z dítěte, které je vlastně za svými vrstevníky pozadu. Žáci se zde totiž v první třídě ještě neučí číst. Věřím však, že děti se do školy těší. Veškeré vyučování vlastně probíhá formou hry. Místo klasického známkování používají učitelé slovní hodnocení. Ani vysvědčení není výjimkou, jsou tu shrnuty přednosti a nedostatky žáka, co se mu v uplynulém školním roce podařilo a kde by měl přidat. Veřejnost často nahlíží na waldorfské školy jako na náboženské sekty. Po zhlédnutí videa s ukázkou, jak zde výuka probíhá, jsem trošku nabyla podobného dojmu. Bohužel ani po workshopu formou zážitkového semináře jsem se ho nemohla zbavit. Mám pocit, že vše je zaměřeno na duchovní stránku a učitelé vycházejí z nějaké náboženské ideologie. Také mi ve škole chyběla audiovizuální technika, která je momentálně v běžném vyučování velmi populární. Co se mi líbilo, byla ukázka eurytmie, která mě velmi zaujala. A některé prvky by se bezpochyby daly zařadit i do klasické výuky. A jaký je pro děti přechod na běžné střední školy? Vždyť zde budou platit určitá pravidla, která dosud neznaly. Podle mého mínění jsou tak žáci základní waldorfské školy vystaveni daleko většímu stresu, než žáci základních škol s běžnou výukou.
Na konci workshopu byla vedena krátká diskuze. Po odpovědi na otázku, zda lze přecházet z běžné základní školy na waldorfskou a naopak, jsem se při odchodu nemohla zbavit myšlenky, že tato škola je vhodná spíše pro děti, které nezvládají tempo klasické výuky.