Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

seznam všech úvah

Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

Ještě před tím, než jsem se tohoto workshopu zúčastnila, o kampani jsem nevěděla téměř nic. Jen jsem si byla vědoma toho, že jsem o ní zaslechla v televizi, díky její propagaci a slavným osobnostem, které jsou s touto kampaní spojení. Proto mě docela hodně zajímalo, co si pod touto kampaní mohu představit, čím se zabývá a jakých výsledků již dosáhla.
Paní magistra Eva Kartušáková na mě udělala velmi dobrý dojem. Její prezentace byla dobře připravená a každý člověk, který v sále seděl, musel vědět, že tato paní ví, co dělá, a že to dělá velmi dobře. Její práce je podle mého názoru velmi záslužná a díky všem svým dobrovolníkům, spoluorganizátorům a hlavně sponzorům, může měnit pohled rodičů a dětí na četbu a knihy. Nápad této kampaně založený na sloganu: „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“, je podle mě nápaditý a musí zaujmout každého. Když nám lektorka tohoto workshopu začala popisovat blahodárné účinky četby na děti rozličného věku, byla jsem nadšená. Musím uznat, že je spousta rodičů velmi pracovně vytížená, a že je pro některé velmi těžké najít si volný čas, který by svému dítěti věnovali. Ale nemyslím si, že najít si večer před tím, než jde dítě spát, 20 minut, které s ním strávíme nad milým nebo dobrodružným příběhem knížky, není tak těžké.
Díky četbě a rodičovskému předčítání dětem od jejich raného věku, se jejich slovní zásoba vyvine na velmi vysokou úroveň. To beru jako hlavní přínos této kampaně, která k předčítání nabádá. Můžeme toto rozvinutí slovní zásoby považovat za vědecky dokázané, i díky příběhu o dívce s Downovým syndromem, který nám paní magistra vyprávěla.
Myslím si, že propagovat čtení a vést děti k četbě je velmi důležitý pedagogický úkol. Protože nejen rodiče, ale hlavně i učitelé mohou děti dovést ke čtení zábavnou a nenucenou formou. Podle mého názoru by nebylo od věci obměnit seznamy povinné četby, které jsou pro dnešní děti a mládež zastaralé a nezajímavé. Neboť tituly, jako je Babička od Boženy Němcové nebo Psohlavci od Aloise Jiráska, absolutně nejdou s dobou, a svým historickým příběhem nemohou dnešní děti zaujmout a navnadit. Kdybychom do seznamů zakomponovali knihy, které jsou aktuální, děti by četli mnohem raději. Když dětem z knihy ve vyučování předčítáme, můžeme je také navnadit a zaujmout příběhem, což je také jedna z metod, kterou bych ve své budoucí pedagogické praxi chtěla praktikovat.
Tento workshop beru jako velmi přínosný pro mé budoucí povolání, ale také jako pro svou budoucí roli rodiče. Chtěla bych, abych dětem rozvinula slovní zásobu a také s nimi trávila příjemné okamžiky, byla jim na blízku a užívala si jejich přítomnosti, čisté zvědavosti a touze po příběhu. Protože není nic hezčího, než spokojené dítě, které tím pádem může být i zcela emočně zdravé a vyvíjet se správným způsobem.