Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Rizika slovního hodnocení

Pro psaní úvahy jsem si vybrala právě toto téma, které mě svým obsahem velmi překvapilo. Workshop s tímto názvem se týkal, jak již název vypovídá, slovního hodnocení a jeho rizik. Toto téma přednášela paní psycholožka, což si myslím, že velmi pomohlo. Přednášela velmi poutavě a naučně s příběhy ze své vlastní zkušenosti a ze své praxe.
Během přednášky jsem se dozvěděla, jaká jsou rizika, jak již slovního nebo jiného hodnocení. Každé dítě je originální, jedinečné a nemůžeme předpokládat stejnou reakci na hodnocení u více dětí. Podle mého názoru závisí jednání dítěte na výchově, rodinném zázemí a hodnotách, ke kterým jsou děti učeny. Dítě, které nemá dobré rodinné zázemí, může postrádat sebeúctu, která je při hodnocení velmi důležitá. U špatného hodnocení dítěte se může stát, že se dítě uzavře do sebe a nebude se snažit zlepšovat své výsledky, protože nebude správně motivované k lepšímu výkonu. V kolektivu také není dobré vyzvedávat některé děti nebo dítě nad ostatními, což by mohlo vést k závisti nebo dokonce k zavrhování chváleného dítěte. Myslím si však, že přístup učitele je velmi důležitý a může mnohé změnit. Bude tedy záviset na budoucích učitelích a učitelkách, jak budou děti hodnotit a co budou dělat, aby je správně motivovali. Myslím se, že bude velmi záviset na kreativitě vyučujícího a jeho přístupu k dětem. Bohužel v dnešní době je tato síla učitelů a jejich způsobu hodnocení podceňována a jen málo z nich si uvědomuje dopad svých činů.
Podle mého názoru je nějaký způsob hodnocení dětí důležitý, ale měl by se brát v potaz věk dětí. Nemůžeme přeci hodnotit stejně malé děti, které studují na prvním stupni základní školy a děti studující střední školu. Na střední škole je hodnocení důležité, ale u malých dětí je podle mě spíše ke škodě nežli k užitku.
Myslím si, že délka semináře je poměrně dlouhá a může být nepříliš snadné skloubit ji s rozvrhem pro ty, kteří o workshopy mají opravdu zájem. Po první hodině není snadné udržet pozornost, pokud vás téma opravdu nezaujme. Během workshopů se nás snažili všichni přednášející, více či méně zapojit do diskuse. Nejsem typ člověka, který by se příliš zapojoval do diskusí a hlavně do dramatizace. Dobrou zprávou pro mě ale bylo, že se nemusíme zapojovat, pokud bychom se zapojit nechtěli. Přes všechna zajímavá témata, přednášející, kteří umí zaujmout, jsou tři hodiny na přednášce celkem dlouhá doba. Samozřejmě chápu, že pro přednášející 50 bylo těžké omezit svůj výklad na pouhé tři hodiny. Všichni naši přednášející byli pro svá témata velmi zaujetí a měli spoustu informací, které nám chtěli sdělit. Kromě vybraných témat jsou dobrý nápad také dotazníky a otázky k tématu.
Závěrem bych chtěla poděkovat za možnost přijít na workshopy, ve kterých jsem se spoustu nových věcí dozvěděla, a které mě motivovaly k přihlášení na další workshopy.