Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Vnitřní a vnější motivace, tresty a odměny, jejich rizika a co namísto nich

seznam všech úvah

Vnitřní a vnější motivace, tresty a odměny, jejich rizika a co namísto nich

Chystali jsme se na náš druhý workshop v tomhle roce. Jako poprvé , tak i na tento víkend jsme se moc těšili a jeli jsme plni očekávání zda nás zaujme jako ten první. Nezklamalo nás to. I když jsem úplně se vším na začátku nesouhlasila a mnohokrát jsem byla velmi překvapená, byla tato víkendová akce moc pěkná. Hodně jsem se zamýšlela a dokonce i přehodnocovala své názory.
Dozvěděli jsme se mnoho informací o motivacích. Podrobná analýza dvou základních nástrojů vnější motivace- trestů a odměn se zaměřením na jejich velká rizika ( krátkodobost účinku, posilování zvnitřnění mocenského modelu mezilidských vztahů, utvrzování účelového chování, dopad na vztahy mezi učitelem a žákem, rizika na utváření osobnosti, její morální vývoj ). Vnitřní motivace vychází z nás, z našeho přesvědčení, musíme to sami chtít. Vnější motivace je pro nás nepříjemná, nechceme ji dělat. Děti ve škole jsou zvyklé dělat práci za ohodnocení, jakmile to není na jedničku, ztrácí motivaci a nechce se jim pracovat.
Při povídání o trestech jsme vzpomínali na své dětství, jak jsme byli mi trestáni. Máme děti vůbec trestat?
Pojmy trest, přirozený důsledek (negativní i pozitivní ), odměna, pochvala, zpětná vazba.
Z oblasti vnitřní motivace se probírají způsoby, jakými je možné tuto motivaci podporovat a udržovat.
Seminář nám nabídl také alternativní postupy pro situace nevhodného chování žáků ,jakož i alternativity k odměnám a pochvalám.
Nejsem zastánkyní fyzických trestů, mnohdy je to ale nasnadě. Na semináři jsem se dozvěděla mnoho zajímavého jak trestat, aby si toho děti až tak nevšimly. Je to velmi zajímavé a při zamyšlení opravdu velmi lehce uskutečnitelné. Ve škole na živější a mnohdy nenapravitelné žáky již mnoho neplatí, domlouvání je stále stejné a bez většího a hlavně delšího úspěchu.
Díky našim lektorkám , které nás kurzem provázeli mám další nápady jak řešit mnohé situace, které se již zdály neřešitelné.
Během kurzu jsme se velmi často zamýšleli jak řešit určité dané situace, psali jsme své krátké úvahy a velmi často docházeli k tomu , že nebyly vždy správné.
Hermes Replica Handbags Dozvěděli jsme se , že odměna i pochvala může ve špatném měřítku spíše dítěti uškodit, než mu pomoci. Pochvala je vlastně ohodnocení člověka samotného a odměna je úplatek za danou činnost, ta může člověku snižovat jeho vnitřní motivaci. Může docházet k situacím , že děti nebudou chtít pracovat ve škole na nějakém zadání, pokud nebude řádně odměněno, ať už známkou nebo obrázkem.
Nejvíce se mi líbilo, že jsme zažívali různé situace, i když jen na papíře, ale mohli jsme si je představovat a jen jsme neseděli a nepsali si poznámky .