Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Využití chirofonetiky z pohledu učitele

seznam všech úvah

Využití chirofonetiky z pohledu učitele

Když jsem poprvé slyšela o možnosti navštívit nějaké z mnoha zajímavých workshopů, začala jsem přemýšlet, které by pro mě byly vhodné a přinesly by mi pro mou budoucí profesi nějaké přínosné informace a poznatky. Jsem studentkou druhého ročníku logopedie a tudíž mě po prostudování obsahu na první pohled zaujal workshop s názvem Využití chirofonetiky z pohledu učitele, který se měl zabývat alternativní terapeutickou metodou navozování řeči. Tak jsem se na tento workshop zapsala a podle popisu čekala něco pro mě dost abstraktního, ale zajímavého.
Upřímně řečeno jsem neměla tušení o tom, co to chirofonetika je a když tak o tom přemýšlím, myslím si, že tato metoda není moc známá a většina lidí neví, že vůbec existuje. Vzhledem k tomu, že jsem nevěděla, do čeho jsem se to vůbec přihlásila, mě tento workshop mile překvapil. Nejen, že s námi paní lektorka neustále komunikovala, pokládala nám různé otázky, ale taky jsme si mohli tuto metodu vyzkoušet sami na sobě. Tento workshop mi také pootevřel cestu k poznání, že nic není nemožné. Podle případů, které nám paní lektorka pověděla, to v mnoha rodinách vypadalo, že jejich dítě rozmluví leda zázrak, ale jak už jsem řekla, zázrak přišel: „Zázrak zvaný chirofonetika.“ Samozřejmě vím, že nelze vyléčit všechny, záleží na mnoha faktorech, ale je příjemné vědět, že naděje umírá poslední a to mi tento nový náhled na problematiku navozování řeči opravdu přinesl. Nepředpokládala jsem, že po této přednášce budu umět navodit hlásky chirofonetickou terapií, ale alespoň vím, že je tu tahle možnost a pokud bych měla hlubší zájem se této metodě věnovat, vím, kde, kdy a jak dlouho ji musím studovat.
Neustále si však kladu otázku, jak je možné, když má tato metoda takové úspěchy, že o ni ví tak málo lidí a tak málo lidí ji studuje? Jednou z možných odpovědí je, že studium je jak časově, tak finančně náročné. To už ale musí zvážit každý sám, jestli mu stojí za to tuto terapii studovat, či nikoliv. Já osobně bych se asi nedala touto studijní cestou, ale jsem velice ráda za tyto užitečné informace a poznatky, které jsem na workshopu získala a obdivuju lidi, kteří touto metodou, pro mě zázračným způsobem, uzdravily spoustu lidí.
Na závěr bych chtěla pouze dodat, že bych tento workshop doporučila i ostatním lidem a to nejen studentům, ale i rodičům dětí, které mají nějakou řečovou poruchu, ať už z jakéhokoliv důvodu. Podle mého názoru je důležité, aby se tato terapeutická metoda dostala více do vědomí laické i odborné veřejnosti.