Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ŘEŠENÍ STRESOVÝCH SITUACÍ A PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Úvodem bych ráda napsala, že tento workshop byl opravdu výborný, zaujala mě hlavně vyprávění z osobního života pana lektora.
Hned jak ráno vstaneme, jsme ve stresu, zda se stihneme vypravit do práce či do školy. Další stres přichází ihned po odchodu z domu, když čekáme na zpožděný autobus nebo v dopravní zácpě, protože se před námi stala nehoda a my víme, že určitě přijdeme pozdě. Jakmile vejdeme do práce, už je tam vedoucí, který nám hned na úvod řekne, že pokud nejsme schopni chodit včas, nemusíme chodit vůbec, protože na naše místo čeká spousta jiných uchazečů a každý je přeci nahraditelný. Toto vše nás čeká a není ještě ani dopoledne. Když odcházíme z práce, přijde další stres, musíme stihnout autobus, abychom vyzvedli děti ze škol, odvedli je na kroužky, stihnuli nakoupit, zase děti vyzvedli a spěchali domů připravit večeři, udělat s dětmi úkoly a jít rychle spát abychom se ráno zase probudili a běželi do práce.
Stres je bohužel v dnešní konzumní společnosti všudypřítomný. Dnešní doba je natolik uspěchaná, že již není v našich silách se stresu nějakým způsobem vyhnout. Stres se již stal nedílnou součástí našich životů a to od narození až do konce našich dnů. Nejčastější příčinou stresu jsou problémy v mezilidských vztazích, rodině, problémy na pracovišti, problémy se zdravím. Zvláště v současné ekonomické krizi člověk dennodenně postrádá jakékoli jistoty, neboť se bojí o ztrátu zaměstnání a s tím spojený i nedostatek finančních prostředků. Člověk se bojí, že nedokáže zabezpečit sebe ani svoji rodinu. A to vede k velmi výraznému stresu. Každý jedinec je někdy za život postaven před problém, jak stresové situace řešit, bohužel někteří lidé řeší stres alkoholem a v krajním případě sebevraždou. Proto by měla být co největší informovanost společnosti, aby se předcházelo těmto zbytečným tragickým událostem. V ideálním případě by naše společnost měla zpomalit, vedoucí v zaměstnání by měli také ocenit své zaměstnance za jejich snahu v zaměstnání. Ale bohužel opak je pravdou. Lidé jsou pod dlouhodobým působením stresu a s tím později souvisí také syndrom vyhoření. Pokud člověk dojde až do této fáze, je třeba vyhledat odbornou pomoc. Ale aby se do této fáze člověk nedostal, ukazoval nám lektor masáže, které se dají dělat kdykoliv když člověk cítí, že je unavený psychicky i fyzicky. Samozřejmě podstatnou terapii stresu zajišťuje fungující a spokojená rodina a přátelé, kteří člověku mohou v jeho těžkých chvílích pomoci. A to jsou přeci po dobrém zdraví jedny z nejdůležitějších hodnot, které člověk může mít a je třeba o tyto hodnoty pečovat, protože nejhorší je, když člověk zůstane sám.