Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

seznam všech úvah

escort bodrum

Když jsem si na začátku semestru vybírala, jakých workshopů se zúčastním, zaujal mě název tohoto. Zejména jsem se pozastavila nad jeho druhou částí. Právě název kampaně, Celé Česko čte dětem, mě zaujal natolik, že jsem si tento seminář vybrala. A rozhodně jsem nelitovala.
Když jsem ráno šla na workshop, má představa byla taková, že nám paní lektorka bude vyprávět o tom, jaké knížky jsou vhodné pro určitou věkovou skupinu dětí. Ale brzy jsem poznala, že význam celé této kampaně je daleko hlubší. Hned na začátku nám byl puštěn krátký medailonek o celé této „akci“. Dozvěděli jsme se, jaké je její poslání a cíle, kterých se snaží dosáhnout a že hlavním středobodem v tomto projektu je DÍTĚ! Ne kniha, jak by se nám z názvu mohlo zdát.
Je všeobecně známo, že v dnešní době děti málo čtou, jejich zájem o knížky upadá, tak jako obliba ve čtení. To sebou nese samozřejmě řadu důsledků, jako např. zhoršující se slovní zásoba, špatná výslovnost a chvíle strávené s knížkou nahrazují chvíle s počítačem. Ale proč tomu tak dnes je? Když si vzpomenu na svá dětská léta, vybaví se mi, jak sem se každý večer těšila na to, až moji rodiče nebo prarodiče usednou k mé posteli, vezmou knížku a budou mi vyprávět další zajímavý příběh. Nebylo nic lepšího, než krásná pohádka na dobrou noc. A to právě dnešním dětem chybí. Chybí jim to, aby se jejich rodiče v dnešní uspěchané době zastavili a každý večer jim četli, protože věřím, že čas, který stráví se svým dítětem, se jim jednou vrátí. Výhoda celého tohoto záměru nespočívá jen v tom, aby rodiče trávili se svým dítětem čas, i když je to určitě jeden z hlavních cílů, protože tak vzniká silná vazba mezi rodičem a dítětem, ale v tom, že pravidelné čtení rozvíjí u dětí jejich znalosti, představivost a rozšiřuje slovní zásobu. A tyto chvíle s vaším dítětem vám už nikdy nikdo nevrátí.
Ve druhé části workshopu jsme se měli zamyslet nad tím, co pro nás znamená slovo domov. Většinou padala přirovnání jako např. slova – láska, přátelství, pohoda, bezpečí, porozumění. A mělo by to tak býti. Každý by si pod tímto slovem měl vybavit to, co se vybavilo nám. Nejde přesně říci, které z těchto slov má větší váhu, protože podle mého názoru jsou všechna na stejné úrovni. A když se vám pak všechna vybaví pod slovem domov, pak víte, že rodina, ve které jste vyrůstali, byla tím, čím má správná rodina být.
Tento workshop se mi velice líbil, obohatil mě o mnoho nových vědomostí, postojů a podle mého názoru byl nejlepší z těch, kterých jsem měla možnost se zúčastnit.