Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

alsancak escort

Řešení stresových situací a prevence proti syndromu vyhoření- tento název workshopu mě jako studentku učitelství a snad i budoucí pedagožku velmi zaujal, proto jsem neváhala a na workshop se s radostí, přihlásila. Těšila jsem se, že se na tomto workshopu dozvím konečně něco do života - nějaké zajímavosti a hlavně rady, jak se ve stresových situacích zachovat, a jak předcházet syndromu vyhoření.
Myslím si, že takového workshopu by se měli zúčastnit nejen všichni budoucí pedagogové, ale i ostatní mladí studenti, neboť cenné zkušenosti a rady ze života. Zkušenosti, které nám byly vyprávěny, se v učebnicích bohužel nenacházejí. Podle mého názoru se v dnešní uspěchané době plné moderních technologií se stresem setká snad každý člověk, proto by měl také každý vědět, jak se s ním co nejlépe vypořádat, či ještě lépe, jak stresovým situacím předcházet.
Workshop vedený panem lektorem Ing. J. Pávkem byl nesmírně zajímavý a věřím, že každému účastníkovi také velmi přínosný do života. Styl výkladu musel zaujmout snad každého posluchače, workshop byl totiž něčím výjimečný a odlišný od ostatních. Snad to bylo tím, že Ing. Pávek neměl pedagogické vzdělání, nebyl nabiflovaný teorií, ale jak sám o sobě říkal, byl to obyčejný kovář a chlap z fabriky, byl nabitý zkušenostmi z praxe a nám posluchačům velmi sympatický. Jeho výklad byl naprosto lidský, spontánní a vůbec ne odměřený. I když je jedno dopoledne na toto zajímavé a velmi aktuální téma časově nedostačující, Ing. Pávek nás za tři hodiny na tomto workshopu stihl seznámit nejen s mnoha zkušenostmi ze života, ale také s informacemi o syndromu vyhoření, radami a ukázkami jak se syndrom vyhoření projevuje a jak se mu vyhnout. Předal nám také mnoho rad jaký postoj si k lidem vytvářet a hlavně jak být v životě šťastní. Bohužel se domnívám, že nikdo ve škole nás s podobnými zkušenostmi z běžného života nikdy neseznámí.
Celý workshop se nesl ve velmi příjemné atmosféře, myslím si, že se nikdo z posluchačů při vyprávění Ing. Pávka ani minutu nemohl nudit. Domnívám se také, že ne mnoho zúčastněných mladých studentů mělo již své osobní zkušenosti se syndromem vyhoření, proto byl jistě tento workshop velmi užitečný také jako prevence, neboť jsme se dozvěděli, jak vést kvalitní život s co nejmenším množstvím stresových faktorů. Příjemné rozptýlení v závěru workshopu v podobě ukázek, jak se zbavit stresu a únavy v několika minutách muselo rozesmát a od stresu odbourat snad každého.
Za tento workshop jsem velmi vděčná. Dozvěděla jsem se spoustu užitečných rad a celkově si myslím, že se každému, kdo to dopoledne věnoval účasti na workshopu, dostalo velkého přínosu do osobního i profesního života.