Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

seznam všech úvah

Emocionální zdraví dětem a kampaň Celé Česko čte dětem

Na tento workshop jsem se velmi těšila. Dá se říct, že nejvíce ze všech, které jsem měla zapsané. A nejvíce pozitivní bylo to, že maximálně splnil má očekávání.
Celé tři hodiny jsem se stále zamýšlela nad výkladem zakladatelky kampaně Celé Česko čte dětem, ale pořád jsem hledala něco, co bych mohla více rozvinout, nad čím bych se mohla pozastavit. Nejvíce jsem dumala nad tím, co nebo kdo má vliv na dítě jako na čtenáře.
Myslím si, že číst dětem každý den, již od raného dětství by se mělo. Plně souhlasím s tím, že to u dítěte rozvíjí jazyk a slovní zásobu, uspokojuje jeho emoční potřeby nebo třeba trénuje jeho paměť. Určitě také pokud dítě vidí číst své rodiče, vidí je s knihou v ruce a rodiče si o tom, co čtou s dítětem povídají, je to podle mého názoru jedna z nejlepších cest, jak přivézt dítě k četbě. I když je údajně vědecky dokázáno, že dobré vzdělání rodičů a úspěšnější pracovní pozice otce mají lepší vliv na dítě jako na čtenáře, já s tímto úplně nesouhlasím. Sama jsem se ve svém okolí setkala s rodinami, které jsou sociálně slabší a jejich děti četbu milují a knihy si shánějí, kde se dá. Naopak si zase myslím, že movitější rodiny holdují spíše, počítačům, mobilním telefonům a dalším elektronickým vychytávkám dnešní doby. Ale to je pouze můj názor, vědecké výzkumy mluví jasně.

Abych si ale udělala nějaký svůj obrázek, oslovila jsem několik rodin, kterým jsem položila 4 jednoduché otázky. 1. Četl/a si svým dětem když byly malé? Jak často? Většina rodičů odpověděla ano, četli jsme, ale jen občas. S takovou odpovědí jsem tak trochu počítala. I u nás doma to probíhalo podobně, četlo se, ale jen když byl čas nebo když se chtělo a to byla velká škoda.
2. Myslíš si, že by se dětem mělo číst každý den? Proč? Odpovědi byly různé, ale ve výsledku lze říci, že většina se shodla na tom, že není nutné číst dětem každý den. Myslím, že odpovědi byly takové, protože většina rodičů netuší, co pravidelné předčítání přináší. Neuvědomují si, že už v útlém věku mohou dát svému dítěti vědomosti pro celý život, že mohou zabránit vzniku závislosti na televizi a počítači nebo že zlepšují jeho představivost a soustředění.
3. Čteš? Pokud ano, ví o tom tvoje děti? Povídáš si s nimi o tom, co čteš?
Odpovědi na tuto otázku byly pro mě nejvíce uspokojující. Téměř všichni totiž odpověděli, že čtou a občas si se svými dětmi o tom povídají.
4. Myslíš si, že má vzdělání rodičů a hlavně pracovní pozice otce vliv na rozvoj četby u dětí? Rodiče se shodli na tom, že vzdělání rodičů má vliv na rozvoj četby, ale pracovní pozice nikoliv. Dá se říct, že tady s nimi celkem souhlasím, hlavně v tomto případě je to velice individuální.
S odpovědí rodičů jde opravdu cítit nevědomost o předčítání dětem, jde z nich také cítit jejich uspěchaný život a málo času na jejich děti. Protože jsem poznala kampaň Celé Česko čte dětem a velmi ji fandím, chci v budoucnu své děti vézt dětstvím plným knížek. Také doufám, že postupem času pozná tuto kampaň více lidí a rodičů a nikdo už nebude říkat, že není nutné číst dětem každý den.