Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řešení stresových situací a prevence proti syndromu vyhoření

Na workshop „Řešení stresových situací a prevence proti syndromu vyhoření“ jsem šla s představou toho, že se dozvím více o vyvarování se a zvládnutí syndromu vyhoření v učitelské profesi. Na místě jsem se však dozvěděla, že Ing. Pávek se nikdy v zaměstnání s pedagogickým zaměřením nepohyboval. Na workshop jsem šla již s určitými znalostmi ohledně syndromu vyhoření a doufala jsem, že se dozvím alespoň nějaké zajímavosti či zkušenosti ze života a učitelské praxe. Jak jsem již zmiňovala, tak pan Ing. Pávek se učitelské profesi nikdy nevěnoval, ale i přesto se mi dostalo mnoho zajímavostí a zkušeností z jeho zažitých profesí a situací. V současné době si já a mnoho mých vrstevníků říká, že nás syndrom vyhoření nemůže potkat, ale po vyslechnutí lektorova vyprávění jsem se musela zamyslet a objektivně si přiznat, že se to může stát každému. Důvody jsou jasné: vysoká emocionální zátěž, pořád pracovat na 110%, konflikty v okolí, nespokojenost a podobně. Nikdy nemůžeme vědět, jaké faktory na nás budou zvěnčí působit a jak nás ovlivní. Syndrom vyhoření se projevu zejména u profesí, kde se přichází do kontaktu s lidmi a u takových, které jsou závislé na hodnocení ostatních. Které to jsou v dnešní době? Všechny. Z toho vyplývá, že každý může být ohrožen. Syndrom vyhoření se projevu poruchami psychiky, chronickou únavou, nedůvěrou, poruchou zažívání… Když bych to měla přenést na učitelskou profesi, myslím, že syndrom vyhoření se dostaví tehdy, když učitel ztrácí zájem o práci, nenaplňuje ho jako dříve, žákům nemá poskytnout nic nového, ztrácí autoritu, dostává se mu nízkého finančního a společenského ohodnocení, má konflikty v učitelském sboru atd. Lektor nám popsal fáze syndromu vyhoření: 1. nadšení 2. stagnace 3. frustrace 4. apatie 5. syndrom vyhoření. Jak se do budoucna tedy můžeme tohoto „nepřítele“ vyvarovat? Zřejmě není nic zaručeného. Můžeme se však o to snažit. Žít zdravým životním stylem, mít pozitivní postoj k životu a k lidem, provozovat uvolňovací techniky, sportovat, plnit si svá přání, provozovat uvolňovací techniky, udržovat si rodinné a přátelské vztahy. Když na nás v našem okolí působí nějaké stresory, snažit se vše řešit v klidu, povznést se nad to. Žijeme přeci jen jednou a je potřeba si život zpříjemňovat a zbytečně si nezatěžovat naše psychické a fyzické zdraví. Zdraví je pro nás to nejcennější. Celkově tento workshop hodnotím kladně, ale bohužel se nemůžu ubránit tomu, že mi ve výkladu pana lektora něco vadilo, nezískal si u mě takové sympatie, které si očividně získal u ostatních. Ale i přesto bych workshop doporučila i dalším lidem.