Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Rizika slovního hodnocení

Téma s názvem Rizika slovního hodnocení jsem si vybrala proto, protože mě ze všech tří workshopů zaujal nejvíce. Na tento workshop jsem šla z důvodu, že jsem se chtěla dozvědět jaká jsou rizika slovního hodnocení, a jak můžou špatná ohodnocení a komunikace s lidmi-dětmi vůbec ovlivnit další průběh života.

Jaká jsou tedy rizika slovního hodnocení? To je otázka, na kterou nám celkem výstižně odpověděla PhDr. Jana Nováčková,CSc. Jen když si vzpomenu, jak na základní škole učitelé kritizují děti, tak se mi to nelíbí. Proč zase nemáš domácí úkol? Nevyrušuj! Podívej se na Katku, jak je vzorná žačka. Díky tomu, že vyrušuješ si celá třída napíše „desetiminutovku“. Kdyby všichni žáci byli jako ty, Jano, to by se mi krásně učilo.
Není to jen otázka učitel X žák, ale i někteří rodiče dokáží svým dětem znepříjemnit školní věk. Často jsem se doma vymlouvala - „Ale mami, nejsem jediná co dostala za 3, bylo jen pár šprtů co dostali jedničku“. Jistě, odpověď mé maminky byla předem jasná- „ Mě nezajímá co dostali ostatní, mě zajímá, co jsi dostala ty!“ .

Může tedy nevhodná komunikace a hodnocení nejen dětí školou povinné ovlivnit jejich další chovaní? ANO! Moje malá sestřenice má velmi přísnou matku, stále ji nutí do kroužků a sportů, všichni víme proč, protože na ni nemá čas a buduje si kariéru. Ale Karolínka je kritizována vždy, když se jí něco nepovede. „Karolíno, proč jsi hrála tu stupnici špatně“ , „ Jakože jsi nevyhrála ten závod v plavání“ , „Musíš víc trénovat, abys v atletice byla nejlepší“. Ovšem Karolínka maminku prosí. „ Maminko, prosím, nezapisuj mě do dalšího kroužku, nechci zpívat, mám už toho moc, chtěla bych si trošku odpočinout“ .
Jaký je výsledek? Karolínka je zakřiknutá, na první pohled nekomunikativní, smutná… Je to v pořádku? Je správné když rodiče kladou na dítě takový nárok a posléze dítě hodnotí jako to nejhorší, když se mu něco nedaří? Znova opakuji, není to jen otázka rizik hodnocení ve škole.

Z hlediska školního hodnocení stále nevím, zdali je lepší hodnocení slovní nebo v podobě známky. Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením, přičemž obě tyto varianty mají stejnou váhu. Některé školy uplatňují odlišný způsob hodnocení i v paralelních třídách – např. v 1. A je hodnocení slovní a v 1. B se známkuje a rodiče si mohou volit, kterou variantu upřednostní. V případě potřeby může i učitel, který jinak píše slovní hodnocení, vystavit vysvědčení se známkami – a naopak. To je otázka, co je lepší? Ovšem tohle je věc názoru.

Za možnost zúčastnit se tohoto workshopu velice děkuji, protože obohatil mé znalosti a věřím v to, že se uplatní i v mé budoucí praxi a práci a nejen v mé budoucí profesi, ale také v osobním životě, přece jen, jednou budu matka.