Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Využití chirofonetiky z pohledu učitele

seznam všech úvah

Využití chirofonetiky z pohledu učitele

Na workshop „Využití chirofonetiky z pohledu učitele“ jsem šla s jednou, ale velmi podstatnou otázkou. Co je to chirofonetika? Nikdy před tím jsem tento název neslyšela a zajímalo mě, co se pod tímto slovem skrývá. Velmi mě potěšilo, co jsem se o této, pro mě, nové terapeutické metodě dozvěděla. Všechny informace, které jsem si odnesla, mě obohatily a budu se je snažit využít v mém dalším studiu.
Styl, jakým byl workshop veden, mě velmi bavil. Nerada na takových akcích pasivně sedím a poslouchám. Zapojení nás samotných do činností, které nám pomohly pochopit danou problematiku, bylo velmi záživné. Ne každý si umí představit výdechový proud vzduchu při tvoření hlásek. Jak jsme si tedy pomohli? Velice jednoduše pomocí hry a dramatizace.
V úvodním dotazníku byla otázka, která se týkala našich smyslů. Myslím si, že jako ostatní jsem byla už od mala učena, že máme 5 základních smyslů a to zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Tento workshop však změnil mé přesvědčení. Kolik potom těch smyslů máme? Chirofonetika tvrdí, že naše tělo vnímá pomocí dvanácti smyslů jako je například rovnováha, teplo, vnímání řeči nebo to, jak se daný den máme.
Koho vlastně napadlo takové rozdělení smyslů a jak těchto znalostí využil? Alfred Bauer, který je zakladatelem této metody, využívá všech uvedených smyslů právě v chirofonetice, jelikož se jedná o alternativní řečovou terapii, při které pomocí masáží stimuluje řeč. Tuto stimulaci jsem si zažila na vlastní kůži jako dobrovolník a bylo to velmi příjemné. Masáž zaměstnala všechny moje „předešlé“ i „nové“ smysly. Byla jsem v teple, sluchem jsem vnímala předříkávané hlásky, hmatem vnímala pohyby rukou po mých zádech a končetinách a celkově se mi zlepšila nálada a jsem teď přesvědčená, že tato metoda musí být účinná pro lidi trpící chronickým onemocněním nebo lidi s těžkým postižením. Proč jsem tedy nikdy o této metodě neslyšela? A dozvídám se o ní až teď?
Každá hláska má jiný způsob tvoření při artikulaci, a proto i při masáži se každá hláska masíruje jinak. Zajímalo mě, podle čeho se určuje směr tahu. Jak je možné formou masáže vyvodit hlásku? Velmi logicky, a to díky studiu vzdušných proudů v průběhu tvorby hlásek. Každá hláska se něčím liší a má svůj charakteristický zvuk. Dokonce je možné je rozdělit podle přírodních živlů nebo podle chuťových center. Pro mě je to něco překvapivého, ale zároveň překrásného. Chirofonetika pro mě dostala nádech „přírodní“ metody, která spolupracuje s přírodou a jejími léčebnými účinky.
Je mi líto, že existuje tak málo lidí, kteří tuto metodu v praxi využívají a mohou se nazývat chirofonetiky. Věřím tomu, že právě oni velmi pomáhají jak dětem, tak i jejich rodičům při překonávání životních problému, ať jsou jakékoli.
Tímto bych chtěla poděkovat paní chirofonetičce za nezapomenutelnou zkušenost.