Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Rizika slovního hodnocení

Tento seminář, který vedla PhDr. Jana Nováčková, byl určen jak začínajícím budoucím učitelům, tak i těm, kteří třeba už delší dobu učí, a stále nevědí, jaké to hodnocení upřednostnit.
Myslím si, že v dnešní době to učitel rozhodně nemá vůbec jednoduché i co se týče právě hodnocení žáka. Ještě na většině školách určitě funguje spíše systém známek, než jiného hodnocení a právě známka se mnohdy může ukázat jako nepřesná informace o tom, co žák umí. Některým učitelům tak známka přestane sloužit, protože do ní mnohdy nemohou vměstnat např. snahu či nezájem dítěte a tak se může i stát, že rozdíl mezi jedničkou a dvojkou není takový, jak se očekává.
Právě známkování může často ovlivnit i klima ve třídě, a rozdělí tak třídu na špatné a lepší žáky a ti se pak mohou cítit ublížení. Rizikem se také pak stává to, že se děti začnou učit ne kvůli sobě, ale hlavně kvůli tomu, aby dostali dobrou známku a tím pak mizí veškerá motivace. Většina dětí je pak doma za dobrou známu pochválena a za špatnou dostatečně pokárána. Odrazem pak může nastat situace, že se dítě začne bát chodit do školy, právě kvůli tomu, aby nedostalo špatnou známku. Známky většinou slouží zejména rodičům, aby věděli jakých výsledku žák dosahuje, kdežto slovní hodnocení by mělo sloužit především žákovi samotnému, mělo by být pro něj informací, jak jeho pokroky či slabiny vidí jeho učitel. Učitel určitě nemůže dávat slovní hodnocení žákům při každém zkoušení či testu, protože by nedělal nic jiného, než přemýšlel nad formulacemi, které používat, ale mohl by slovní hodnocení využít třeba v pololetí, či na konci školního roku, a žákovu snahu nějakým způsobem ohodnotit. Slovní hodnocení je určitě hodně náročné a může mít jak svá pozitiva, tak i negativa. Proto je důležité, dodržovat určité postupy a těch se nepouštět. Mělo by se dbát na to, abychom ve slovním hodnocení popisovali jen to, co se týká učiva, jeho výsledků, průběhu učení či chování. Rozhodně sem nepatří hodnocení vlastností dítěte, či jeho osobnosti. I když by nás mohlo někdy svádět psaní lecjakých pochval, tak i toto do slovního hodnocení nepatří.
Tento seminář patřil určitě k jedněm ze zajímavých. Dozvěděla jsem se něco nového, o čem jsem nikdy asi zatím neměla potřebu přemýšlet a do budoucna určitě budu uvažovat nad tím, zda slovní hodnocení nezařadit do hodnocení žáka. I když to bude možná složitější, snad žáci i rodiče ocení a vyhneme se častému „handrkování“ o známkách.