Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí, aneb ty a já jsme z jedné krve, bratříčku

Každý jistě dobře ví, že základem zdravých mezilidských vztahů je dobrá komunikace a to jak v rodinách, tak ve školách či na pracovištích. Vyjít s některými lidmi je velmi náročný úkol. Řekla bych, že je to dokonce umění. Dokážeme se takové komunikaci naučit? Je to věc, ve které se můžeme zdokonalovat nebo je to vrozená čistě geneticky podmíněná záležitost? A pokud je možné tuto schopnost získat, můžeme vyjít se všemi lidmi?
Lidé jsou různí, někteří jsou více otevření a mají větší dispozice k tomu, aby dobře komunikovali, ale domnívám se, že pokud je člověk příliš otevřený, může to u určitých lidí vzbuzovat nelibé pocity. Takový člověk se pak stává u určité skupiny lidí velmi neoblíbený. Pokud je někdo naopak málo otevřený, můžou ho ostatní lidé považovat za samotáře, člověka, který nemá zájem mluvit s druhými nebo možná dokonce i za podivína a to také určitě příliš nepřispívá k dobré komunikaci. Jak se říká, nikdo se nemůže zavděčit všem, a proto si myslím, že člověk zkrátka se všemi lidmi vyjít nemůže. Může se snažit, aby předešel zbytečným konfliktům s lidmi, kteří nepatří do stejné „krevní skupiny“, ale k naprosté shodě nikdy nedojde.
Člověk je velmi učenlivý tvor, proto si myslím, že se můžeme učit i umění komunikovat s ostatními lidmi, samo sebou to není jen tak. Každý člověk se rodí s určitými vlastnostmi. Již v dětském věku často můžeme podle chování odhadnout, zda z dítěte vyroste spíše introvertní či extrovertní člověk. Tedy jde zde o vrozené faktory. Dále do určité míry hrají roli sociální faktory, to jak k dítěti rodiče přistupují, zda si na něj udělají čas, zda si společně povídají a tak dále. V dospělém věku se však umění komunikovat můžeme učit z vlastní zkušenosti. Každá akce vyvolává reakci, toto pravidlo platí i v komunikaci. Dále můžeme získat nové poznatky z mnoha publikací, či na různých přednáškách. Tedy záleží i na tom, zda se v této oblasti chceme dále vzdělávat a dále se snažit, co nejlépe vycházet s ostatními.
Komunikace je velice složitou záležitostí. Je velmi obtížné se dobré komunikaci naučit, zvláště komunikaci s lidmi, kteří o to nestojí, nebo komunikovat nechtějí, ale není to nemožné. Je možné se tomu i naučit. Důležité je komunikovat s ostatními, tak jak chceme, aby ostatní komunikovali s námi. Někdy se může stát, že i tak bude komunikace s druhými obtížná. Musíme tedy najít nástroj, jak jim sdělit to, co chceme, aby to pro druhého bylo přijatelné.