Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Vnitřní a vnější motivace, tresty a odměny, jejich rizika a co namísto nich

seznam všech úvah

Vnitřní a vnější motivace, tresty a odměny,jejich rizika a co namísto nich

„Co se ještě více můžu dozvědět k tomuto tématu, než to, co mi bylo předáno rodiči a školou?“, první myšlenka, která mi proběhla hlavou, jakmile jsem uviděla název tohoto workshopu. L épe řečeno, víkendové akce, která se konala ve Sluňákově. Jelikož mám doma dvě děti, a jednou „snad“ dostuduji a budu své myšlenky předávat svým „prvňáčkům“, hloubala ve mně myšlenky z názvu „a jejich rizika“. Copak odměna či pochvala může mít svá rizika? Ano, a ne malá, dozvěděla jsem se, ale nebudu předbíhat…
Přivítání s kolegyněmi bylo velmi milé, přátelské a laskavé. Navození domácí atmosféry proběhlo velmi milou formou a všichni netrpělivě čekali, co se dozvíme o motivaci, pochvale a trestech. Celé sezení bylo záměrně rozděleno do několika bloků. Začínali jsme motivací, vnitřní i vnější, co všechno motivaci ovlivňuje, zejména jaká motivace je důležitá nejen pro děti předškolního věku, ale pro děti od jejich narození. Dozvěděli jsme se, že motivace by měla správně vycházet z našeho vnitřního „já“, my samy bychom měli chtít, a ne proto, že se to někomu blízkému (mamince, tatínkovi či paní učitelce) líbí a vyžaduje to po nás. Např. paní učitelka řekne dětem, že si dnes přečtou velmi krásnou pohádku, a potom si společně nakreslí obrázek o hlavní postavě a jeho království. Děti reagovaly: „ A bude to na známky? Ne?! Hmm….“ Bylo vidět, že se dětem do práce moc nechce. … z toho plyne jedna z mnoha myšlenek přednášejících: „Copak se děti učí jen pro známky? Neměly by chtít poznat svět kolem sebe proto, aby se něco zajímavého dozvěděly anebo jen tak pro radost?“.
Po motivaci jsme se dostaly k trestům, proč jsou děti trestány, z jakých důvodů, příčin a jak jim předejít, a zda-li vůbec trestat. Nejsem zastáncem fyzických trestů, sama se snažím vychovávat demokratickou výchovou, spíše promlouváním do duše a vysvětlováním. Dozvěděla jsem se spoustu skvělých nápadů jak potrestat, aniž by si děti toho vůbec všimly, a tak doufám, že se mi to v budoucnu podaří.
Jak jsem se zmínila již na začátku, největším překvapením z celého workshopu byly pro mě odměny a co namísto nich. Přemýšleli jste někdy nad otázkou, že odměna, či pochvala, může nejen dítěti, ale i dospělému uškodit, pokud není podána správně? Že ne? Nic si z toho nedělejte, já také ne. Odměny jsou vlastně tzv. úplatky, které nám snižují vnitřní motivaci a blokují tvořivost. Pochvala je samozřejmě druhem odměny, ale především je to hodnocení člověka a někdy až přehánění.
Nicméně, člověk na sobě musí hodně zapracovat, aby opravdu dokázal všechny typy a nápady používat i v praxi, ale proto jsem se workshopu zúčastnila a jsem ráda, že jsem této příležitosti mohla využít. Ráda bych workshop doporučila všem učitelům, pedagogům, výchovným pracovníkům a neposledně i rodičům. Vždy´t chybovat je lidské, ale je jen na nás, zdali se z chyb poučíme!