Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Význam a smysl umění ve waldorfské pedagogice Význam a smysl umění ve waldorfské pedagogice II

seznam všech úvah

ÚVAHA Význam a smysl umění ve waldorfské pedagogice I a II

Při výběru workshopu, na který bych měla napsat svou úvahu, jsem měla jednoduché rozhodování. Tento workshop mě totiž velmi oslovil a změnil můj názor na waldorfskou pedagogiku o 360°. Začala jsem se o tuto formu výuky zajímat a dospěla jsem k závěru, že je na čase zvýšit informovanost veřejnosti, aby nedocházelo k dalšímu odsuzování. Částečně proto tedy budu v příštím školním roce psát svou bakalářskou práci na téma: Srovnání prvního stupně základní školy a 1. stupně waldorfské základní školy.

Vždyť waldorfská pedagogika je státem uznaný vzdělávací systém u nás již 20 let, a co o ní lidé vědí? Jen to, že je to sezení na koberečku, cinkání trianglem, a mohla bych jmenovat ještě spoustu dalších, ne zrovna lichotivých názorů. Ano, pro nezainteresované to tak možná může působit, ale není to tak! K proniknutí do waldorfské pedagogiky jsou právě workshopy, jako ten, kterého jsem se zúčastnila, asi nejvhodnější variantou. Popřípadě také návštěva tzv. nultého ročníku. Ten waldorfské školy pořádají pro rodiče, kteří by měli zájem, aby jejich dítě nastoupilo do waldorfské školy. Tam mohou navštívit epochy a poté si sami takovou epochu zažít. Také jsou připravováni na možné odsuzování
a nepochopení.

Já osobně, jsem velmi ráda, že jsem měla možnost zúčastnit se tohoto workshopu a pevně doufám, že akcí tohoto typu bude u nás jen přibývat. Sama bych chtěla, například v rámci mé diplomové práce, jeden takový workshop uspořádat u nás v Jeseníku. Před nějakým časem se totiž jednalo o zřízení waldorfské základní školy dokonce na úrovni zastupitelstva, ale bohužel bez úspěchu. Co vím, lidé se k zastáncům této pedagogiky moc slušně nechovali. Ale také vím o lidech, kteří by byli ochotní poslouchat a zúčastnit se workshopu, a já bych jim chtěla dát šanci. Vždyť každý má právo na informace a na základě jich se potom rozhodovat. A každá maminka chce pro své děti to nejlepší, tak proč jim nenačrtnout možnosti. Bohužel jsme národ závistivý a neochotný ke změnám. Takže když přijde něco neznámého, ani si nevyslechneme argumenty a rovnou odsuzujeme. Ano je fakt, že dítě studující na klasické základní škole zvládne například ve třetí třídě psát psacím písmem, zatímco dítě z waldorfské školy píše pastelkou a tiskacím písmem. Ale rozhodně není důvodem hloupost či neschopnost! Podle mého názoru je důležitý celkový výkon, a ten je na konci školy nejen srovnatelný, ale mnohdy i lepší než u žáků klasické základní školy. Na druhou stranu ale chápu rodiče, kteří jsou vystaveni tomuto srovnávání.

Je to relativně těžká situace, ale pevně věřím, že časem dojde ke zlepšení. A pokud budu moci tomu zlepšení pomoci, samozřejmě se pokusím!