Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Praktický průvodce waldorfskou pedagogikou - zážitkový seminář ve třídách Waldorfské školy Olomouc s odborným výkladem

seznam všech úvah

Praktický průvodce waldorfskou pedagogikou

Waldorfská pedagogika je jedním z alternativních způsobů výuky, se kterým se dnes můžeme setkat již častěji. Základem je antroposofie. V čem je tento způsob vyučování pozitivní? Nalezneme zde nějaké výhody a nevýhody?
Absolvovala jsem již několik workshopů zaměřených na waldorfskou pedagogiku, jelikož si chci rozšířit obzor znalostí. Waldorfská pedagogika je zajímavým způsobem výuky, který může děti velmi bavit, jelikož není zaměřená na klasické biflování. Rozvijí především jejich schopnosti, ale postupně také vědomosti, přičemž učitelé postupují velice pomalu. Děti nejsou příliš zatěžovány mnohými zbytečnými informacemi. Na waldorfské pedagogice se mi líbí pouze určité prvky, které se dají využít i třeba na klasických školách. Jedná se např. o eurytmii, jež je zaměřená na pravidelný pohyb. Děti si dokážou v kruhu předávat různorodé předměty různými způsoby, cvičí to jejich pozornost a koordinaci, což je důležité a v běžných školách je toto často opomíjeno. Výhodou je, že děti dokážou pracovat se všemi smysly a umějí je ovládat. Učitelé dokážou v dítěti, které se špatně učí najít to, co mu jde a v tom ho povzbuzovat a vytvářet v něm pozitivní obraz sama sebe, na klasické zš se většinou setkáme se škatulkováním žáků na trojkaře, jedničkáře, což může mít negativní dopad na dítě. Dále si kladu otázku zda děti dokážou stihnout to, co žáci stihnou na běžné základní škole? Myslím si, že by měli vše zvládnout, i když se nám to může jevit jako nemožné, protože mají veškerou výuky posunutou o rok a v hodinách se děti neučí pouze teoretickým znalostem, ale provádějí plno různých jiných aktivit. Otázka je, kolik vědomosti získají a jak je dokážou uplatnit. Četla jsem, že děti z těchto škol udělají jakoukoliv zkoušku s přehledem a přijímačky na VŠ jim nedělají žádný problém, přesto si myslím, že je zapotřebí se veškerou teorii doma doučit. Pochybuji, že by na waldorfských školách dokázali probrat učivo do takové míry jako na klasických, nebo se mýlím? Jaké nevýhody bych zmínila? Z mého pohledu je tento způsob výuky až příliš volný, přijde mi, že některé děti už chtějí číst a psát v první třídě a zbytečně se jejich vývoj odsouvá až na později. Všimla jsem si také, že jim učitelé tolerují kázeňské přestupky, což může vést k negativním projevům v budoucím životě.
Waldorfská pedagogika je velice specifická a někomu se může jevit negativně. Mě osobně se libí jisté prvky, které bych někdy ráda využila i v mé budoucí praxi na 1. stupni Zš, přesto si kladu otázku, je dlouholeté působení waldorfské pedagogiky na dítě pozitivní? Odráží se to nějak v jeho budoucím životě?