Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně základní školy

Chovejme se slušně. Vždyť ani já, ani ty nejsme dokonalí
Absolvování workshopu mi v něčem otevřelo oči. Už odmalička vím, že jsou mezi námi lidé, kteří mají specifické problémy, ale až tento workshop mě donutil zamyslet se nad tím, jak se těmto lidem asi žije. Média a všeobecně společnost nám podsouvají pořád dokonalý model toho, jak by měl člověk žít, vypadat, myslet, co by měl jíst a podobně. Jakékoliv odchylky jsou nepřijatelné a vnímané spíše negativně. A přitom většina lidí, kteří mají nějaký problém, si ho nezavinili sami, ale byl jim dán osudem. Lidé jsou kritičtí, ale nejvíce kritické dokážou být děti. A pak může nastat peklo. Učitelé se žáky snaží vést k toleranci, ale jaký je vlastně výsledek?
První varianta je ta, že žáci budou přehnaně pozorní a tolerantní k žákovi s poruchou, což v něm může vyvolat pocit, že se vždycky najde někdo, kdo mu pomůže, protože ON má přece nějakou poruchu a tak mu někdo MUSÍ pomoci. Bude mu promíjena spousta úkolů, když se mu něco nepovede, bude stejně pochválen a svou poruchu už ani tak nebude vnímat jako poruchu, ale jako něco pozitivního, co mu ulehčí život. Ano…taková je dnešní doba, všichni se snaží dostat maximum za minimum a nevyhne se to ani dětem s poruchou, protože i oni si umí dát jedna a jedna dohromady a jelikož vidí všude kolem sebe, že je takové chování přípustné, nebude jim dělat problémy se takhle chovat. Stanou se z nich sobečtí lidé, kteří se budou snažit všechno obejít a veškerou svou práci hodit na ostatní. Budou se vymlouvat, že oni to nemůžou udělat a zleniví, protože vždycky přesvědčí nějakou oběť, že jsou na tom velmi špatně a že bez jejich pomoci nezvládnou daný úkol udělat.
Druhá neméně dobrá varianta je ta, že se žáci (v nejhorším případě i neprofesionálně se chovající pedagogové) budou žákovi se specifickou poruchou smát a tento znevýhodněný žák si vytvoří psychický blok, bude se za svou vadu stydět a bude si vyčítat, že ji má, i když to není jeho chyba. Psychická šikana je pro slabé povahy neúnosná. V krajním případě může psychická šikana vést až k fyzické, ale to už je opravdu nejhorší možná varianta. Každopádně jakákoliv forma šikany má negativní dopad na dětskou psychiku a hlavně na psychiku dospívajících. Tyto nepříjemné zážitky ze školy mohou přerůst v deprese, ztrátu sebevědomí a ke snaze o izolaci od okolí. Po takovém jedinci se v budoucnu budou ostatní vozit, protože on si to nechá líbit, jelikož nebude mít dostatek sebevědomí a odvahy na to, aby se bránil a prosadil vlastní názor.
Třetí varianta je zlatá střední cesta, která doufám převládá. Žák se specifickou poruchou je respektován ve zdravé míře, nikdo se mu nesměje, není okatě zvýhodňován a je začleněný v kolektivu. Pracuje se svou poruchou, kterou vidí jako malé znevýhodnění, ovšem ne jako katastrofu, která by mu bránila v tom, aby vedl spokojený a plnohodnotný život. Respektuje to, že nikdo není dokonalý a ostatní to také respektují.
Závěrem bych chtěl říct, že je hlavně otázkou rodičů, jak se bude dítě se specifickou poruchou chovat, cítit a jak bude svoji poruchu vnímat. Pokud jsou necitliví a ambiciózní rodiče, kteří vidí to, že mají dítě s poruchou jako selhání, není se čemu divit, když se dítě za svou poruchu stydí. Dále je potřeba mít k dispozici dobře vyškolený pedagogický sbor a žáky, kteří přijmou žáka se specifickou poruchou do kolektivu a pomohou mu tak prohloubit vnímání své poruchy jen jako malý nedostatek.

If you flee a single-car accident where there are injuries or assets harm, you're then confronted with a criminal fee and it's miles taken into consideration a hit-and-run case. If you're at fault for the coincidence, you need to address the effects. If you aren't at fault, you need to well report EVERYTHING. Start by giving an in depth document to the responding officials. This goes to help in terms of submitting an coverage claim. The greater thorough you're, the higher your possibilities are of a a success claim. Filing an Insurance Claim The kind of coverage coverage you have got goes to be crucial in relation to submitting a claim for single-car accidents. These types of injuries are covered below collision coverage, so that you can assist with the fee of maintenance in case your vehicle is broken. The details of the accident are also going to be a prime thing in terms of submitting an insurance claim. Remember, after experiencing a single-car twist of fate, remain calm and at the scene. Always name for help and file the whole lot as specific as feasible. If you aren't at fault, record an insurance claim to help with automobile repairs and other fees. For a better risk at a successful claim, don't forget to file the entirety, have your automobile inspected, and file to the right events, together with the police and your insurance corporation. Our informed crew at Edelstein Law Firm knows all approximately private injury instances and automobile accidents, even unmarried-car injuries. We can help you address the insurance organizations so you get the reimbursement you deserve out of your claim. Edelstein Law Firm What are the Differences Between a Personal Injury Claim and a Product Liability Claim? Lawyers near me March 01, 2021 pexels-thorn-yang-1930678.jpg We all have heard the testimonies approximately e-cigarettes or vaporizers being risky. They can easily seize fire or even blow-up, inflicting damage. This is while negligence takes place from a faulty product. There are clearly 3 distinctive sorts of product liability claims. Product Design Defect If the design of a product is a risk, then it falls beneath the faulty layout of a product. For instance, a chair that turned into produced with simply three legs, can easily tip and cause harm. It was designed from the very starting to be dangerous. Product Manufacturing Defect This is the most commonplace claim. A product manufacturing illness is while a product doesn’t perform properly, although it says it does. Usually, for the duration of the manufacturing method, the product turns into dangerous. For instance, if a set of tires are categorized to be safe, however become having a illness and inflicting an coincidence, then it'd be considered a product manufacturing defect. Warning/Labeling Defects This declare is when a manufacturer failed to produce a warning label on a product. The producer knew there has been a potential threat, but they didn’t expose it. A producer has the duty of usually putting caution labels on doubtlessly dangerous products. Personal Injury Claim We have mentioned personal harm claims regularly earlier than. A non-public damage is while trauma or damage happens to the human frame along with the mind and feelings. Depending on the way you suffered from the non-public injury, you could move forward with a personal injury declare. Personal harm claims generally constitute the ones who've been injured due to someone else’s negligence, which includes a car coincidence because of some other motive force or a slip and fall incident. For automobile injuries, someone must be held liable, now not a made of the car. Defected tires could fall under a product liability claim in most cases. Whereas a driver texting and riding and inflicting an accident could maximum possibly fall underneath a private damage claim. But once more, every case is special. The one common motive of personal damage claims and product legal responsibility claims is that they're designed to guard the proper of these injured to acquire reimbursement. One of our experienced private injury attorneys will let you with the right sort of declare, from start to finish. Edelstein Law Firm What is the Length of Time for a Lawsuit Settlement? February 01, 2021 pexels-cottonbro-5310729.jpg It isn't any mystery that proceedings can take time and they require plenty of persistence. This is specifically genuine for non-public damage lawsuits. So, how lengthy are you able to count on to be tied down with the burden of a lawsuit settlement? Lawsuit settlements generally tend to take several weeks to numerous months. Keep in thoughts that your felony journey cannot be anticipated and you can in no way be assured an give up date or a particular time frame.