Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Prezentační dovednosti: A on tam stál jako solný sloup a neřekl ani „B“

seznam všech úvah

Prezentační dovednosti: „A on tam stál jak solný sloup a neřekl ani B!“

Když jsem se dozvěděla o tématu víkendové akce - nácvik prezentačních dovedností, zajásala jsem. Považovala jsem tento kurz za šanci, která mi může pomoci odstranit zábrany, které s veřejným vystupováním mám. Od malička se potýkám s problémem slovního projevu na veřejnosti a je pro mne téměř nepřekonatelné, abych před více než 5 lidmi mluvila. V tu chvíli se začnu třást, dochází mi dech, nedokážu se soustředit a po chvíli mne tak nervozita pohltí, že „nevím, čí jsem“. Mé rozhodnutí zúčastnit se workshopu však trochu vázlo na tom, že sice jen při nácviku, ale pokus o veřejný projev mne tam stejně nemine. Nakonec moje motivace byla silnější a rozhodla jsem se, že se přihlásím. Dobře jsem udělala! Nebyla jsem sama, kdo má stejný problém jako já a hodlá s tím něco dělat. Kde jinde získat takovou zkušenost, než právě na kurzu. Lektor ing.Jaroslav Pávek je člověk na svém místě. Překvapilo mne, že tento lektor nemá žádné pedagogické vzdělání a přesto dokáže svým svérázným přístupem a poutavým projevem své posluchače zaujmout a přimět vystoupit tak, aby se nebáli. V teoretickém úvodu jsme se dozvěděli cenné rady jak se představi, uvést téma, „jak se ukotvit“, sdělit posluchačům časový plán, navázat oční kontakt, „prolomit ledy“ atd. Celkový přednes lektora, optimistický postoj, vztah k nám a vtipné průpovídky uvolňovaly mé napětí a dodávali mi důvěry, že obstojím při cvičném nácviku.
Když pak přišlo na videonácvik, zjistila jsem, že se nemusím bát. Moji kolegové byli ve stejné situaci a prali se statečně. Po prvních minutách ze mne spadla tréma a zjistila jsem, že nikdo učený nespadl z nebe…. Videotrénink považuji za výbornou pomůcku pro takový kurz. Možnost zpětné vazby je nutná, aby člověk zjistil, kde chybuje, které detaily měl vylepšit, na co si dát pozor.
Domnívám se, že takových kurzů by mělo být rozhodně víc. Pro nás, budoucí pedagogy, je tato zkušenost velice užitečná. Nestačí znát jen „suchou teorii“, ale když člověk neumí „prodat“ co umí, je mu to k ničemu. Navíc když je tento typ vzdělávání pořádaný v příjemném a neformálním prostředí, je to korunováno úspěchem. Organizace víkendové akce byla na jedničku.
Moc děkuji za příjemně strávené víkendové chvíle a možnost naučit se novým dovednostem.