Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Advent – cesta ke světlu, tradice v MŠ

seznam všech úvah

Advent- cesta ke světlu, tradice v MŠ

V minulém roce v čase předvánočním, tedy v čase adventním, jsem se v rámci vysokoškolského vzdělávání zúčastnila semináře na téma: Advent- cesta ke světlu. A popravdě jsem se divila, kolik lidí se chtělo zúčastnit přemýšlení o adventní době jako o cestě ke světlu.
Co si vlastně přestavujeme, když se řekne „advent, cesta ke světlu“? Co vlastně zahrnuje pojem advent? Má advent vůbec něco společného se světlem, s cestou ke světlu?
Podle toho, jak pozoruji svět kolem sebe, mám pocit, že pro většinu lidí je advent ve své podstatě nijak zajímavý, bezvýznamný či o něm nemají žádné tušení. Ti, co vědí, že během roku je nějaká doba nazývající se adventní, ji mají ve znamení předvánočního shonu, velkého předvánočního úklidu, návštěvy Mikuláše s andělem a čertem u nich doma, předvánočních trhů, rozsvícených světýlek ve městě, shánění vánočního stromečku nebo nakupování dárků rodině a přátelům. Je však tohle správné prožívání adventu? Je tohle tím světlem adventní doby, tou cestou ke světlu, které přichází při vyvrcholení adventní doby- Vánocemi?
Pro křesťany je adventní doba jedno z nejvýznamnějších období v celém roce. Pojem advent je latinského původu „adventus“ a znamená příchod. Myslí se tím příchod Vykupitele Ježíše Krista. Prožíváním adventu a adventní liturgie si církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Také křesťané si prožíváním atmosféry dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci věků a rovněž touhu po jeho příchodu do jejich životů.
Adventem také pro křesťany začíná liturgický rok nebo-li církevní rok.
Již v 5.století byl advent chápán jako příprava na slavení Narození Krista. Advent začíná první adventní nedělí, která je pohyblivá a trvá do půlnoci Štědrého dne. O první adventní neděli se žehná adventní věnec, který má hlubokou symboliku. Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je projevem pocty tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je ,,Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života (,,Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec života.“ Zj 2,10).
Advent je tedy cestou ke světlu, cestou ke Kristu, který nám dal naději-světlo věčného života, když za naše hříchy zemřel na kříži.
Já jsem věřící a doba adventní tedy pro mě znamená hlavně duchovní ztišení a přípravu na narození Krista o Vánocích, ale myslím si, že i když pro nevěřícího člověka není toto podstatou adventu, všichni mohou nějakým způsobem pěkně prožít dobu předvánoční a i obohatit svého ducha o pěkné zážitky a těšit se na setkání s přáteli při vyvrcholení adventu. Doba adventní se nevylučuje s nakupováním dárků a shánění stromečku, ale nesmí to být to hlavní, co nás v době adventní táhne kupředu.