Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagery k činnosti

Teenageři nemají na nic čas. Raději budou sedět u PC, než aby si popovídali třeba s maminkou. Jsou zrovna v období, ve kterém je pro ně ponižující se svěřit. Tak si raději sednou k nějaké počítačové hře a zavřou se do virtuálního světa. Podle mého je nejlepší, když se nenecháme odradit jejich novými zájmy a nebudeme z toho zděšení. Nezmění své zájmy jen proto, že je budeme sekýrovat. Ale mohou se o ně s námi podělit, pokud se chopíme příležitosti a ukážeme jim, že nás jejich nové zážitky zajímají. Stejně tak jako šestileté dítě i teenager rád předvádí, co všechno dokáže. Pokud má rád video hry, posadíme se vedle něj. Rád nám ukáže, jak mu to jde. Dobré je povídání si během plnění nějakého úkolu. Společná večeře je velkou příležitostí, při které by se mohly probírat věci ze všedního dne. Měli bychom se jim věnovat a více si jich všímat, snažit se jim porozumět. Vždyť každý z nás si takovým obdobím prošel. I když budou odmítat naši pomoc, musíme se jim snažit vysvětlit, že jim nechceme do něčeho mluvit nebo něco nařizovat, ale že jim chceme jenom trochu poradit a že nás zajímá jejich názor.
Je velmi zapotřebí, abychom pochopili dnešní mladé lidi. Vzdor a odmítání našich názorů je na denním pořádku. Mladí lidé jsou v tom to období drzí, nebojí se cokoliv vyslovit nahlas. Proto je důležité, abychom vytvořili takové aktivity, které je zaujmou více než PC hra. Aby měli pocit, že dnes ta hodina či kroužek byl super a že chtějí přijít i na další. Nemělo by je to nudit. Pokud se jim něco nelíbí, ať řeknou svůj názor, nás to přece zajímá a pomůže nám to v lepší komunikaci a tvoření podmínek, které se jim budou líbit. Budeme mít radost nejenom my, ale i mladí lidé budou spokojeni.
Je ale docela možné, že přesný recept neexistuje, a proto budeme se muset naučit teenagerům naslouchat a najít si na ně čas. Důležitá je i motivace mladých lidí. Musíme brát problémy dítěte vážně. Nemůžeme chápat teenagera jako problém, který musíme vyřešit, ale jako člověka, který potřebuje pochopení. Takže nebudeme dělat nějaká kázání, ani se nebudeme rozčilovat, když nám řekne, že jde na rande. Zároveň si z nich nebudeme dělat ani legraci, když budou nešťastní, protože jim šaty nesedí tak, jak by si přáli.