Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ

Workshop s názvem Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ, který vedly lektorky Mgr. Eibenová a Mgr. Vincenciová, bych za sebe zhodnotil do několika bodů. Za prvé bych velmi rád vyzdvihl přítomnost právě lektorek, které se aktivně podílí na edukačním procesu, tedy paní učitelky, které se každodenně setkávají s poruchami, o kterých byla na workshopu řeč. Věřím, že pokud by workshop vedl jen odborník, který neměl zkušenost s dětmi s poruchami učení, nebo někdo, kdo neučil, zřejmě by mě workshop tolik nezaujal.
Ve skutečnosti jsem se ještě nesetkal s podobným typem workshopu, kdy se tato problematika řešila se studenty, kteří by se v budoucnosti měli postavit před žáky, kteří tyto poruchy budou mít. Obě lektorky se dle mého názoru zhostily celého setkání velmi dobře. Velkým přínosem pro mě bylo velké množství příkladů, s kterými se během své praxe lektorky setkaly, a tím předaly své zkušenosti studentům. Pro mě jako češtináře bylo velmi dobré nejenom to, že se o poruchách jenom mluví, ale konečně jsem se dozvěděl o možnostech, jak se žáky s těmito poruchami pracovat. Zejména problematice dyslexie lektorky věnovaly velkou část času a vůbec to nebylo ke škodě. Množství cvičení nebo alternativ, kterými můžeme uzpůsobit výuku např. při diktátech, nebo gramatických cvičení se zcela určitě bude hodit. Také postupy a metody budou jistě využitelné v praxi.
Na tomto místě se však musím pozastavit nad tím, že nejsem zcela ztotožněn se vším, jak lze výuku s dětmi s poruchami učení realizovat. Nejsem si zcela jistý, že tak přílišné zjednodušení výuky, které jsem z workshopu pochopil, je možné v praxi. Jsem si vědom toho, že těmto žákům by měla být výuka určitým způsobem usnadněna nebo spíše zpřístupněna, ale myslím si, že kresbou, na kterou lektorky často poukazovaly, se výuka zjednoduší až příliš. Je možné, že jsem úplný záměr lektorek nepochopil přesně. Chtěl jsem jen poukázat na možná úskalí kresby a výuky žáků s poruchami učení s tím spojené.
Na druhou stranu si velmi cením množství poznatků, které jsem si mohl z workshopu odnést. Dále bych velmi kladně hodnotil, že jsme na workshopu měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je, když někdo některou z poruch má, popřípadě několik poruch najednou. Texty, s kterými jsme pracovali, byly velmi ilustrující a poučné pro „zdravé“ lidi. Uvědomil jsem si díky lektorkám a práci s textem, jak nesnadné to tito žáci mají.
Chápu, že za čas strávený při workshopu nešlo o problematice poruch učení za strany lektorek říci všechno, co s tím souvisí, přesto celý workshop hodnotím za kladný a velmi přínosný. Díky němu jsem si v této oblasti rozšířil obzory a snad mi to někdy pomůže při pedagogické praxi.