Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Kritické myšlení ve výuce

seznam všech úvah

ÚVAHA: Kritické myšlení ve výuce

Dne 24.3 jsem s kamarádem Rudou šel na 9 hodin ráno na workshop jménem Kritické myšlení ve výuce. Už předtím jsme spolu byli na workshopech, které taky byly od 9 ráno, ale fakticky se začínalo okolo 9:15. Tento čtvrtek jsme do Domova dětí a mládeže v 9:05 a v místnosti už bylo rušno, lidi už stáli ve skupinkách a diskutovali mezi sebou. To mě osobně příjemně překvapilo a potěšilo. Rychle jsme se zapojili do skupinek, ve kterých jsme pak zhotovili seznam důvodů, proč jsme na tomto workshopu. Byli jsme upřímní, takže jeden z důvodů bylo získání 3 kreditů, ale předně získání informací ohledně toho, co to kritické myšlení je.

Potom následovaly různé aktivity, jejichž úkolem bylo „probudit“ posluchače, pobavit je, sblížit je a vyzkoušet, jak dokážou spolupracovat. První, co jsme dělali, se nazývaly „Ledolamky“. Ty měli za úkol seznámit lidi a zjistit, jak dokážou navzájem kooperovat. Jedna z nich se jmenovala Molekuly. Dalo by se říct, že cílem bylo nenasbírat záporné body. Naším úkolem bylo po zaznění tónu vytvořit uskupení s určitým počtem lidí, kteří se měli držet za pas nebo kolem ramen. Ti, co se neseskupili do 6 vteřin, dostali záporné body.

Další, pro mě, zajímavá aktivita bylo takzvané „Čtení s předvídáním“. Jednalo se o to, že jsme dostali úryvek nějakého textu, ve skupince jsme se o něm pobavili a hádali jsme, jak bude pokračovat další část textu. Poté jsme dostali druhou část a stejně jsme to udělali i s třetí částí. Tato aktivita pro mě byla zajímavá v tom, že text, který jsme četli, se týkal Sira Nicolase Wintona. Při této činnosti jsem se dozvěděl mnoho nových věcí, které jsem dříve nevěděl, nebo jsem o nich neměl takový přehled.

Za těch pár hodin strávených na workshopu jsem slyšel a vyzkoušel mnoho zábavných aktivit. Byly to dobře strávené hodiny, které jak pobavily, tak byly přínosné pro budoucí profesi.