Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Název workshopu : „ Škola hrou a svět v obrazech ” ve mně vyvolává vzpomínku na nejznámější poselství Jana Amose Komenského a na jeho Svět v obrazech( Orbis pictus). Hlavní spojitost nacházím ve slově „ hra ”. Na workshopu, který jsem absolvovala dne
5.4. 2012 byla hlavním tématem Waldorfská škola, kde právě hra je jedním z hlavních pilířů Waldorfské pedagogiky. Na úvod nám paní magistra Libuše Vlasáková, jakožto učitelka ve Waldorfské škole vysvětlila jisté zásady a odlišnosti Waldorfské pedagogiky od škol běžného typu. Asi nejvíce mě zaujal fakt, že žáci nepoužívají učebnice, ale vytváří si je sami. Dále potom co se týče předmětů. Jak paní Mgr. Vlasáková uvedla: „ Děti se učí jeden měsíc matematiku a další měsíc český jazyk ”. Další hlavní zásadou je , že Waldorfská škola podporuje nadání, kreativitu a snaží se o všestranný rozvoj dítěte. K tomu nám paní lektorka společně s dobrovolníky předvedla názornou ukázku počítání skřítků anebo hru na pastýře
a 12 oveček.
Z oblasti teorie zazněly z úst paní lektorky základní informace jako například: První škola tohoto typu byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu. Nejdůležitějším pojmem, když se řekne Waldorfská škola je jméno Rudolf Steiner. Byl to rakouský myslitel, který zformuloval pedagogické zásady Waldorfské školy.
Učitel ve Waldorfské škole by měl být kreativní, měl by mít na děti dobrý vliv, měl pohlížet na dítě jako na duchovní bytost, která přichází na svět nadána možností všestranného vývoje. Přesně taková byla paní Mgr. Vlasáková, která ve Waldorfské škole vyučuje. Velice poučné a zajímavé byly praktické ukázky z výuky. Ať už se jednalo o vytvoření obrázku z písmene( např. M jako motýl). Mě osobně se nejvíce líbily hudební ukázky. Připadala jsem si jako ve sboru, když jsme na pokyn paní lektorky všichni vstali a společně zpívali písničky jako: Plyne řeka do daleka, Vyhánění zimy (působivé bylo, když jsme vytvořili kánon). Podle mě byly nejhezčí písničky: Brouček . Nejlépe mi v uších zněla písnička Andělé, kterou jsme také zpívali jako kánon. Velmi pěkné bylo, když paní lektorka hrála tyto melodie na flétnu. Vzpomněla jsem si na sebe, když jsem byla ve druhé třídě na ZŠ a začínala jsem se učit hrát na flétnu.Tehdy to pro mě byl pouze kroužek, který mě moc bavil.Vidím to jako velký přínos pro děti, které navštěvují Waldorfskou školu a mají hru na flétničku a zpěv v rámci výuky.
Během těchto písniček jsem si uvědomila, jak přínosná může být tato alternativní forma pedagogiky jako je Waldorfská pedagogika.