Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Asertivita v každém povolání

Když někde zaslechnu pojem asertivita, moje reakce v duchu je asi taková: „Hmm, jo tak to je to, co já neumím a asi nikdy umět ani nebudu.“ Proto, když se objevil workshop s názvem „Asertivita v každém povolání“, neváhala jsem se přihlásit.
Asertivita je dovednost, která nám umožňuje prosazovat vlastní názory, stanoviska nebo zájmy, ať už na pracovišti či v soukromém životě. Je to dovednost velice užitečná a každému by se jistě hodila. Otázkou ale je: „Jak a do jaké míry takovou dovednost získat?“ Stačí jen chtít a nebát se do toho jít. Základem je ovšem vlastní sebedůvěra, od které se potom odvíjí schopnost sebeprosazení. Ovšem pořád je jedna stránka teorie a druhá praxe. Nestačí vědět všechno teoreticky, nejdůležitější je to umět použít v praxi, a to je podle mého názoru úkol nejtěžší, s kterým bojuji a já sama.
Asertivita je v naší společnosti velice důležitá. A když si položím otázku: „Je asertivita opravdu nutná v každém povolání?“ odpověď zní ano, a především v povolání, kde přímo pracujeme s lidmi, ale i v každém dalším jiném povolání přijdeme do kontaktu s lidmi, i když třeba jen s jedním člověkem, nebo naopak s tisíci denně. Vždy je dobré umět spontánně reagovat, přiměřeně projevovat emoce a především umět si stát za svým. Umět odmítnout, ale i poslouchat a vhodně reagovat. Asertivní řešení konfliktů může vést k vnitřní spokojenosti, ke kvalitnější spolupráci a zvýšení profesionality, k rozvoji přátelství, k pocitu sounáležitosti, k uspokojení potřeb všech zúčastněných. A to se vyplatí! 
Asertivita je i o určité cíleně využívané manipulaci s člověkem. Myslím si, že tady se objevuje právě problém, kdy by mohlo dojít k zneužití asertivity. Proto je třeba dávat si pozor, ale na druhé straně, asertivita také umožňuje rozpoznat a zastavit manipulativní chování, které vůči nám někdo v našem okolí uplatňuje. Takže pokud i my budeme disponovat asertivitou můžeme takové jednání prokouknout a protějšku ho oplácet chováním stejným. Otázkou pak je: „Kam to povede?“:-D
Nemohu říct, že po absolvování tohoto workshopu, bych se naučila asertivnímu jednání, že od té chvíle bych si věděla v každé situaci rady. Ale určitě pro mě velký přínos měl a myslím, že by měl i pro každého jiného, i když třeba jen z důvodu, že ho donutil k zamyšlení nad sebou, nebo k rozhodnutí, že je třeba začít něco dělat, nebo se rozhodl zdokonalovat již určité předpoklady k asertivitě. Workshop byl velmi dobře postavený na praktických ukázkách, kde nám pan lektor ukazoval právě asertivní jednání v určitých situacích. A i mne přivedl na myšlenku, že bych se sebou měla začít pracovat a zlepšovat své shopnosti.