Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagery k činnosti

Na začátku workshopu nám přednášející obšírně povykládala zajímavým způsobem o důležitých meznících svého života a tyto zajímavé zkušenosti posloužily jako úvod k praxi s touto cílovou skupinou. Vystudovala žurnalistiku v Praze na Karlově univerzitě což se odrazilo i v další činnosti s teenagery. Po zkušenostech v regionálních novinách a práci na vedoucí pozici se přednášející dostala k práci v Domě dětí a mládeže. Z nastřadaných zkušeností v rámci této práce nám vybírala nejzajímavější momenty. Na těchto příkladech se snažila ukázat možnosti přiblížení se pubescentům a zapojit je do činnosti, která je baví a rozvíjí jejich osobnost.
Abychom mohli vůbec něco s dětmi podnikat, musíme navázat vztah, který je založený na vzájemném respektu a přátelství. Tento vztah je možné navázat jedině tehdy, pokud se pedagog zajímá o svět a osobnost teenagera.
Počítačové hry, sociální sítě a obecně technické vymoženosti dnešní doby jsou u dnešních pubescentů silnými fenomény na které je ze strany pedagogů a dospělých lidí nahlíženo jako na negativní jev. Tento náhled je samozřejmě oprávněný, jelikož tato forma trávení volného času není z ruzných hledisek (zdravotnich, sociálních...) vhodná. Úkolem pedagoga je pochopit a vztoupit do tohoto světa dětí a ukázat jim jak je možné trávit volný čas tak, aby tyto volné chvíle měly pro dítě co nejpozitivnější efekt.
Přednášející se přiblížila ke svěřeným teenagerům tím, že se zajímala o jejich zájmy. Díky tomuto zájmu si dokázala popovídat s mladými lidmi o počítačových hrách, má profil na facebooku a komunikuje s nimi o věcech které je zajímají. Na těchto základech vztahu lze stavět a rozšiřovat záběr činností, které lze s pubescenty dělat. Povede-li se s nimi navázat tímto, nebo podobným způsobem vztah je možné s nimi vytvářet hodnotná díla a hlavně rozvíjet jejich osobnost a kreativitu.
Přednášející využila svých znalostí a schopností z oblati žurnalistiky a vytvořila kroužek mladých novinářů, kteří se zůčastnili různých tiskových konferencí a posbírali velké množství podpisů různých osobností, mimo jiné byl asi největším "úlovkem" podpis atleta Usaina Bolta. Díky těmto osobním setkáním svěřenci paní přednášející zjistili, že i takto známé osobnosti jsou lidé z masa a kostí a můžou působit jinak z obrazovek v obývacím pokoji než ve zkutečnosti.
Další využití zkušeností z novinářské práce paní přednášející zůročila při tvorbě novin se svěřenými žáky. I tato oblast dokáže zaujmout velké množství pubescentů, jelikož jsou pro ně v tomto věku důležité osobnosti a vzory, které hledají mimo jiné právě v mediích.
Na těchto příkladech metod a přístupů v práci s teenagery můžeme vnímat zásadní zkutečnost: dokázat na základě svého zaujetí a zkušeností v určité oblasti zaujmout a rozvíjet tyto mladé lidi. Ukázat jim možnosti a prostor pro seberealizaci. Samozřejmě díky laskavému a přátelskému přístupu zorganizovat v této oblasti činnosti tak, aby bylo možné vytvářet společné dílo.
Jelikož jsem absolventem střední odborné školy pedagogické je mi toto téma blízké. Zvláště práce s touto cílovou skupinou je velice náročná, ale když se daří s nimi vytvářet užitečné věci je tato práce radostí. Je velice povzbudivé, když vidíte osobu která touto prací žije a i přes věkový rozdíl dokáže být pro dospívající blízkým člověkem.