Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Děti, koně a pobyt v přírodě

Příroda je krajina, která nás obklopuje celý den. Tvoří ji neživá i živá složka. Jsme její součástí, i když jí postupně stále více ničíme. Měli by jsme si položit otázku odkud vlastně pocházíme? V dřívějších dobách tvořila příroda velkou část našeho života. Byly jsme jí obklopeni celý den a čerpali jsme z ní jen to užitečné.

Co se ovšem děje dnes? Dnes stále více přírodu jen ničíme. Ať už emisemi aut, kácením lesů nebo zvyšující se průmyslovou výrobou. Čím dál více se však od přírody odkláníme. Jako bychom ji chtěly od sebe odstrčit. Přitom má pro naše tělo i duši velmi důležitou funkci.
Přináší nám produkty, které udržují naše zdraví a podílejí se na obnově tělesných funkcí v případě onemocnění. Sluneční světlo i záplava okolní zeleně má velmi dobré účinky především na psychiku člověk ( léčba depresí, syndrom vyhoření a každodenní ubíjející stres ).

K přírodě neodmyslitelně patří i zvířata. Každý člověk dle svého charakteru preferuje jiné zvíře. Zvíře naučí člověka větší zodpovědnosti. Dokáže jedinci naslouchat a pochopit ho, když mu ostatní nerozumí. Dále člověka nabudí velkou energií, která ho popohání dál a přinutí ho jít zase za svými cíli.

V tomto workshopu jsme byly uvedeni do života koní v Ranči Posluchov. Ranč se nachází v klidné lokalitě Hluboček. Je velmi rozsáhlý a jeho území je možné vymezit v několika hektarech půdy. V areálu je možné vidět dvacet koní, kteří žijí ve stádě a nejsou umístěny ve stájích nebo boxích. Preferuje se zde původní koňské život ve stádě. Koně jsou díky tomuhle stylu života méně agresivní a náladový. Také zdraví koní se zde velmi zlepšuje. Je to způsobeno tím,že koně mají dostatek pohyby, nejsou zde kování a strava koní je jim poskytována přímo ve výbězích.

Ranč Posluchov využívá léčebných sil koní a malebné okolní přírody při kontaktu s dětmi i dospělými lidmi. Pravidelně pořádá turnusy pro zdravé i nemocné děti. Přijíždějí sem i děti z dětských domovů, které se díky koním lépe vyrovnávají s umístěním v dětském domově. Pracovníci ranče také spolupracují i Úřadem práce v Olomouci, který zde nabízí zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným lidem. Jak všichni víme nezaměstnanost je v dnešní době velmi závažné problém, který je nutno řešit.

Děti se během pobytu na ranči seznamují s prostředím, ve kterém budou celý týden působit. Učí se zodpovědnosti. Dále jsou seznámeni s celým životem koní. Pracovníci na ranči jim ukazují co všechno kůň potřebuje ke svému spokojenému životu. Nahlédnou pod pokličku také práci, která se úzce pojí s koňským životem. Můžeme sem například zařadit setí trávy, čistění koní, čistění luk a pastvin.

Podle ohlasů dětí je zřejmé, že jsou během pobytu na ranči spokojené. Bydlí určitou dobu v malebné krajině a dostatečně se odpoutají od stresu vyskytujícího se v ústavní výchově. Pociťují, že jsou někomu nápomocní a někomu na nich záleží. Dochází také k většímu sblížení s jejich kamarády.