Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Barvy jsou radosti a smutky světla – výtvarné činnosti I.

seznam všech úvah

Barvy jsou radosti a smutky světla – výtvarné činnosti I.

Mým prvním workshopem v pedagogice v praxi byl workshop s názvem Barvy jsou radosti a smutky světla – výtvarné činnosti. Nikdy jsem na takovém workshopu nebyla, a tudíž jsem nevěděla, co od toho mohu očekávat. Podle toho, co jsme si měli vzít s sebou, mi bylo jasné, že půjde o výtvarnou činnost a měla jsem z toho velkou radost, že nepůjde jen o výklad, ale že se do toho budeme moci zapojit nějakou kreativní činnost.
Kurz byl velmi pestrý a zajímavý. Lektorka po celý workshop hezky povídala, měla klidný a vyrovnaný hlas, který workshop doplňoval a nijak nenarušoval, když jsem kreslili. Líbilo se mi, že jsem zde mohla vyjádřit své pocity kreativní kresbou na papír. Jelikož jsem naposledy kreslila na základní škole, tak to byl pro mě zážitek a uvolnění vyjádřit to, co cítím na papír.
Úvodem workshopu jsme si měli představit, jak nás jednotlivé barvy pohlcují pomocí chůze v duze. Bylo to zajímavé nechat se unášet barvami a přitom načerpat novou energii. Toto cvičení s barvami se mi velmi líbí a občas, když potřebuji nabrat novou energii, tak ho praktikuji. Každá barva v člověku vyvolává jiné pocity, ať už kladné nebo záporné. Barvy nám pomáhají dát najevo své city a emoce. A uvědomit si, že barvy jsou všude kolem nás a pomáhají nám v běžném životě a ovlivňují naše jednání. Zamyslela jsem se nad tím, co pro mě jednotlivé barvy znamenají: červená barva je teplou barvou, která nás oživuje a dodává nám odvahu dosáhnout úspěchu, ale občas můžu být také barvou agresivní, modrá barva patří ke studeným barvám a symbolizuje moře a nebe, ale také nečinnost a lhostejnost, zelená barva je barva přírody a působí na nás uklidňujícím dojmem a rozdáváme pomocí ní lidem lásku, uzdravuje je a motivuje a žlutá barva je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a rozveselujícím účinkem. Je symbolem moudrosti a vysoké inteligence.
Uvědomila jsem si, že i mě barvy v mém životě velmi ovlivňují, když mám dobrou náladu, ráda se obklopuji veselými barvami, jako je červená, zelená, modrá a žlutá a naopak, když mám špatnou náladu, tak mi zase veselé barvy pomáhají se jí zbavit. Mám ráda i černou barvu, která se vyznačuje citlivostí a tajnůstkařením.
Workshop Barvy jsou radosti a smutky světla se mi velmi líbil a díky němu jsem si uvědomila, že by život bez barev byl nudný a černobílý, a že je důležité se obklopovat různými barvami.