Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Osobní rozvoj jedince z rodového pohledu celku

Na víkendové akci věnované tématu rodinné konstelace, doslova tekly emoce. Nechci se věnovat konkrétně tomu co se dělo, spíš bych se rád zaměřil na problematiku rodinných konstelací, jakožto jednoho z neobvyklých druhů terapií. Jak dalece jsou tyto konstelace prospěšné pro život, jak moc se dokážou „poprat“ s problémy dnešního světa a dnešních lidí? Nad tím zde budu polemizovat.
Po debatě s kamarádem psychologem, kde jsem na toto téma zavedl řeč, mi bylo sděleno, ať si dám na to pozor (nakonec prohodil i poznámku týkající se sektářství, ale tu jsem se rozhodl nebrat na zřetel). Z jakého důvodu? Přiznám se, že toto nebylo moje první setkání s konstelacemi, před pár lety jsem již jedno navštívil, ale to jsem byl ještě dost malý na to, abych v tom hledal něco víc. Z laického a čistě realistického pohledu, je těžko brát konstelace nějak vážně. Jdete před lidi, které jste v životě neviděli a vykládáte jim o svých problémech a oni pak na základě svých vlastních pocitů a nutkání jednají. A pak tyto činy lektor, samozřejmě prostřednictví vás, interpretuje do vašich složitých rodinných situací či vnitřních problémů. Na jednu stranu mi to připomíná horoskopy, které jsou napsány tak obecně, že se vždy trefí a vy máte pocit, že je pravdivý. Ale není důležité, zda je to pravda nebo ne. I věci, které nemusí být tak docela totožné s realitou mohou pomoci. Věřím, že schopný lektor dokáže odhadnout problémy návštěvníků konstelace, ne díky tomu co předvádí cizí lidi hrající si na členy rodiny, či vnitřní děti atp., ale odhaduje je pomocí řeči těla, rozhodnutí klienta kde v místnosti postaví toho a toho atp. Což nás přivádí k dalšímu aspektu konstelace a to je lektor. Ten je v konstelaci mimořádně důležitý, musí vzbudit důvěru lidí, aby se před ním otevřeli a hlavně musí mít pro tuto práci cit. Navštívení několika seminářů z vás nikdy dobrého lektora neudělá. A v tomhle může být úskalí těchto konstelací. V žádném případě nechci naznačovat, že lektor, se kterým jsem se potkal na této akci, by byl špatný, právě naopak. Ale dobré konstelace podle mě stojí a padají na dobrém lektorovi.
Takže kolem a kolem, nezáleží moc na tom, jak konstelace fungují, jak moc je to o empatii, lektorovi, nebo čemkoli jiném. Hlavní je, že tyto věci mohou pomoci lidem, kteří tuto pomoc potřebují. A s tohohle hlediska jsem rád, že něco takového existuje a existovat bude.