Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

seznam všech úvah

Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

Dne 12. dubna jsem se zúčastnila workshopu na téma „Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog“. Toto téma mě velmi zaujalo především proto, že zkušenosti s drogami nebo s jiným druhem závislosti má většina lidí a dokonce i lidé v mém blízkém okolí. Důležité je uvědomit si, co všechno může drogou být. Marihuana, kouření, alkohol, sledování televize, závislost na počítačových hrách?
Problematiku tohoto tématu se nám snažil nastínit temperamentní lektor Martin Procházka. Zaujal mě zejména svým sebevědomým vystupováním, otevřeným přístupem a svérázným vtipem, kterým utvořil uvolněnou a pohodovou atmosféru. Z výkladu bylo jasné, že pan Procházka má velké znalosti v této problematice a jeho kvality vést smysluplný a zajímavý výklad byly pro mě velmi obohacující.
První otázku, kterou nám všem lektor položil, bylo: „Kdo někdy vyzkoušel drogu?“ V přeplněném sále zvedla ruku asi polovina lidí a já byla mezi nimi. V duchu jsem si říkala: „Co ostatní lidé, nikdy nevyzkoušeli žádnou drogu?“ Myslím si, že většina lidí se bála přiznat nebo si nebyli v danou chvíli schopni uvědomit, co pro každého jedince vlastně drogou může být.
Hlavním předmětem první poloviny workshopu byla problematika závislostí na mobilních telefonech, počítačových hrách či sociálních sítí jako je například dnešní fenomén Facebook. I tyto závislosti považoval pan lektor za drogu. S tímto názorem však nesouhlasím. Počítačové hry, sledování televize podle mého názoru nelze považovat za drogu. Jde pouze o určitý zdroj závislostí.
Dále byly zmíněny návykové látky jako alkohol, marihuana, LSD, pervitin a další. Otázkou bylo, proč lidé k tomuto směřují a proč vyhledávají tyto drogy. Odpovědi byly různé. Avšak žádná z nich nebyla jednoznačná a pro mě dostatečně uspokojující.
Dle mého názoru existuje spousta spouštěčů drog. Jedinec nacházející se ve špatné situaci, neví jak dál a proto sáhne po droze. Jiný drogu vyzkouší z nudy či touhy experimentovat a zkusit něco nového. Lehce manipulovatelného člověka ovlivní okolí či parta, do které touží patřit. Pan lektor nám sdělil velmi důležitou věc a to, že společnou vlastností těchto důvodů je únik. Únik od problémů, před sebou samým či každodenním stereotypem. Existuje i mnoho dalších důvodů k úniku, avšak záleží na individuální osobnosti jedince.
Celý workshop se vedl spíše v teoretickém duchu a ke konci formou bouřlivé, pro mě až nepříjemné diskuze. Ovšem neodpověděl mi na otázku, jak vlastně s jedinci, kteří zkusili návykovou látku zacházet a jak se k nim chovat. I přesto byl pro mě tento workshop velmi obohacující o nové poznatky, které v životě jistě využiji. Největším přínosem bylo, že mě donutil přemýšlet a hlouběji se zamyslet nad danou problematikou.