Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život

seznam všech úvah

Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život

Základním kamenem životního úspěchu u každého člověka je umění komunikace.

O tom jsem se přesvědčila dne 10.11. 2011, když jsem absolvovala workshop
s názvem: Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život. Když jsem si tento workshop zapsala, představovala jsem si, jak asi bude tento workshop probíhat? Co nového se dozvím? Byla jsem velice mile překvapena. Workshopem nás provázela paní
Mgr. Eva Polzerová. Myslím, že se pro tento workshop skvěle hodila. Hned na úvod nás překvapila úkolem: 2 minuty budete svému sousedovi něco povídat. Moje sousedka mě pochválila, že jsem dokázala 2 minuty plynule hovořit. Další z úkolů byl takový, že jsme šli všichni do prostoru a měli jsme se vzájemně seznamovat. Bylo to hrozně fajn a takové bezprostřední. Nezapomenu, jak paní lektorka používala divadelní slang, když jsme hráli nějaké scénky najednou řekla: „ štronzo ”. Velmi obohacující a vtipné byly scénky jako: Scénka v baru č. 1. a scénka v baru č. 2. Obdivuji ty odvážné, jak to profesionálně zahráli, jakoby studovali Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Zajímavé bylo, když jsme měli vytvořit skupinky a diskutovat o přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. V kroužku zaznělo spoustu pěkných názorů. Jeden z nich byl: „ chovejte se k sobě krásně ”. Nejvtipnější a taky pravdivý byl: „ Čím větší svině, tím později na ni dojde ”. Opravdu hezky řečeno.
K teorii jako takové se taky paní lektorka samozřejmě dostala. Přínosné pro všechny byly podle mě zásady dialogu, jako například: 1) Vcítit se do stavu partnera se kterým vedeme dialog, 2)Respektovat osobnost se kterou vedeme dialog, 3) Zaujmout autentický postoj (zájem nejde předstírat), 4) Být korektní
Komunikace je jádrem mezilidských vztahů. Ať jednáme s lidmi na pracovní úrovni nebo používáme komunikaci partnerskou, umění jednat s lidmi se nám prostě do života hodí. Vždyť jen díky správné komunikaci můžeme dostat přidáno, vylepšit náš partnerský vztah, dostat vyšší pozici nebo si vyjasnit a udržet přátelské vztahy.Mezi nejdůležitější pilíře dialogu patří aktivní naslouchání. Jedná se o určité poskytování zpětné vazby lidem, se kterými komunikujeme. Jak takový aktivní posluchač vypadá? Udržuje oční kontakt, má otevřenou pozici v postoji těla, pokládá otevřené otázky, například: jak se dnes cítíš?
Komunikace je podle mě umění. Často nevyslovujeme vše tak, jak bychom chtěli, ze strachu, že bychom mohli být nepochopeni, nechceme druhé zatěžovat, bojíme se odmítnutí, výsměchu nebo se obáváme, že se prostě nebudeme umět správně vyjádřit. Myslím, že je důležité získat sebedůvěru v komunikaci s druhými a sebrat odvahu a začít to procvičovat. Právě tento workshop byl dle mého názoru dobrým začátkem.