Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

seznam všech úvah

Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog

Workshop Jak pracovat s dětmi a mladistvými pod vlivem drog, byl pro mě zčásti obohacující, bohužel jsem se ho nemohla zúčastnit dokonce. Ale první polovina workshopu byla velmi záživná a přednášející to uvedl velmi otevřeně. Především když nás nechával zapojovat se do debat a pokládal nám otázky a také pokládal řečnické otázky, na které každý z nás si mohl odpovědět. Mrzí mě, že jsem neviděla především hlavní část workshopu, kde se jednalo o to, jak přimět dítě, mladistvého, k tomu, aby přijal sám sebe, uvědomil si kdo je a tak částečně zabránit tomu, aby se ubíral k otázce drog.
Od přednášejícího padly otázky tipu: Proč vůbec začnou děti,mladiství obecně lidé ubírat se k braní drog? Co je přivádí drogu zkusit ? Když hrají počítačové hry, požijí drogu, jsou pod vlivem alkoholu, dělají to vědomě? Jsou ve svém vědomí? Rozhodně souhlasím a je to i můj samotný názor, že je nejdůležitější a taky je to podle mě jeden z hlavních údělů našeho života, poznat sám sebe, kdo jsem, co jsem, proč tu jsem. Poznat své vědomí a být s ním. P. Procházka říkal, že lidé, kteří se ubírají k obecně drogám, také k počítačovým hrám, chtějí si na chvíli sami od sebe odpočinout, nebýt ve svém vědomí. A taky může být pravdou, že ubírají se k tomu, protože neví kdo jsou, co jsou, proč tu jsou. Nepoznali sami sebe a tápou se v tom všem. A na tomto místě mají pocit, že najdou sami sebe. Nevím jestli se přímo slučuji s názorem, že když člověk požije drogu není sám ve svém vědomí. S tím to bych až tak asi nesouhlasila, protože v hodně případech jsem zjistila, že člověk když požije určitý druh drogy, tak je sám ve svém vědomí a dokáže svou psychikou ovlivnit stav drogy. Může působit tou negativní stránkou, ale když si ji uvědomí a příjme ji, poddá se tomu, tak pak působí pozitivně, tak jak by působit měla. Tím pádem by to znamenalo, že člověk dokáže ji ovlivnit psychikou. Proto přeci člověk musí být ve svém vědomí. Sama mám s tím to zkušenost a pamatuji si a vím. Pokud bychom se zabývali otázkou, jestli člověk při požití jakékoliv drogy nebo při hraní počítačových her je ve svém vědomí nebo ne. Myslím si, že jsou oboustranné odpovědi. Při určitém tipu drogy a při určitém navození stavu, člověk podle mého názoru je při svém vědomí, je si vědom, ale i tak může nastat, že si vědom není, že je mimo své vědomí, ale to bych pak už mluvila například, když člověk má tzv. „okno“, v tom případě v tu chvíli bych řekla, že své vědomí jako takové neopouští, akorát si vědom není, protože si to nepamatuje a ani neví, nepociťuje co se stalo. Posléze až odezní stav, nebyl ve svém vědomí, nebyl sám se sebou. I když tam byl, tak on sám v sobě si toho vědom není. To ano. S tím souhlasím.
Otázkou zbývá, jestli se dá tomu zabránit, aby děti, mladiství obecně lidé ani nezačali požívat drogy a hrát počítačové hry?