Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Pojďte, budeme hrát divadlo

Jsem studentkou pedagogické fakulty a studuji obor – Učitelství pro první stupeň základních škol.
Spousta lidí, stejně jako já by si položilo otázku „ K čemu mi bude takový workshop prospěšný v mém studiu a budoucím povolání? Vždyť se jedná o úplně jiné zaměření, dá se to nějak skloubit do některého vyučovacího předmětu a lze tímto způsobem předat nějaké zkušenosti, nové dovednosti či zážitky svým budoucím žákům?“
Popravdě řečeno jsem se na tento workshop přihlásila jen z pouhé zvědavosti, co se to tam bude vlastně dělat a taky musím přiznat,že jsem se nikdy o divadlo moc nezajímala (za což se teď v dospělosti stydím). A i přes tyto všechny mé předchozí obavy z „neznáma“ a z nevědomostí, jsem byla nesmírně mile překvapena hned v úvodu workshopu, kdy promluvil náš lektor, kterému jsme měli na jeho přání tykat a oslovovat jej křestním jménem Saša a který mě hned na začátku svým vystupováním a svým pro nás připraveným programem zbavil všech mých obav.
Saša je skvělý nejen herec,ale také učitel a také mě vyvedl z mého počátečního strachu o tom,že mi to zřejmě k ničemu v mém studiu nebude přínosem. Nebudu vypisovat vše co jsme se konkrétně učili a co jsme dělali ,ale budu to muset hodně oříznout a shrnout, jelikož o tomto víkendu by se dala napsat nejen úvaha,ale i kratší román.
Naučil mě seznamovat se s dětmi a děti mezi sebou navzájem tak, jak si je opravdu nejlépe zapamatujeme, protože kdo si zapamatuje např. 25 dětí najednou podle jmen? Každý si zapamatuje pouze toho,kdo něčím více vyniká (př,“Pavlík je zrzavý, Kačenka pro změnu kudrnatá, jééé a ten Honzík je teda na prvňáčka veliký“) a takových rozlišení se zase moc v té třídě nenajde.Jeho finta v seznamování tkvěla v tom, že AAA+ 2015 New Fashion is Very Special In Our Store.
si každý stoupl, řekl své jméno a něco zajímavého o sobě např.(lektor) Saša se nám představil jménem a jako zajímavost uvedl to, že je vlastníkem pouze jedné manželky, což svým vtipem zaujme a lépe si pamatujete, kam zařadit Sašu a tak to pokračovalo dál se všemi zúčastněnými.
Mezi další úžasný program patřilo divadlo ,které Saša zkompletoval s ostatními studenty, kteří tam zůstali spát. Sestavili průběh života od narození přes mládí,stáří a až po smrt. Každá etapa života se odehrávala v krátkých intervalech bez komunikace řeči, pouze za doprovodu hudby, bylo to silně emoční a krásně zpracované představení,které mohu charakterizovat citátem:

Kdybych mohl volit,dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí“ (Marcus Tullius Cicero)

Dále jsme všichni hráli spoustu divadelních představení na různá témata, vyjadřovali své pocity z hudby od skupiny Doors, kterou nám Saša pustil několikrát a my v průběhu hudby kreslili na zemi jak to vnímáme, pak následovalo spojení 2 výkresů vyjadřujících vždy protiklady citů a emocí ,ty jsme měli ve dvojicích zase spojit a vyjádřit v jeden pocit a nakonec jsme na dané téma sestavili asi minutové představení a tak dále a tak dále.Celý víkend jsme si užívali a těšili se co nás ještě čeká.
Tento workshop doporučuji studentům mého oboru, jelikož je velkým přínosem do spousta předmětů – Tělesná výchova s průřezovým tématem do sociologie, Hudební výchova dál se naučíte jednat a komunikovat s dětmi, tak aby Vás měli rády, stejně tak, jak jsme si všichni dokázali zamilovat během 2 dnů našeho pana učitele Sašu. Takového člověka, který toho s námi za tak krátkou dobu tolik dokázal a kolik nás toho naučil jsem opravdu ještě nepotkala a doporučuji každému kdo chce poznat skvělého člověka a naučit se spoustu věcí a v neposlední řadě se také dobře pobavit, aby se na tento workshop přihlásil.

Best Replica Watches www.holatime.me