Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak přimět teenagery k činnosti

seznam všech úvah

Jak přimět teenagery k činnosti

Jde přimět teenagery k činnosti? Myslím, že je to velmi těžké, protože mladí lidé se neradi přizpůsobují nějakým autoritám. Mladí lidé se snaží být samostatní a nezávislí. Nechtějí slyšet, co dělají špatně. Jen oni vědí nejlépe, jak se co dělá. Proto není snadné pracovat s mladými lidmi. Je nutné, abychom je podpořili a snažili se je nějak motivovat. Musíme najít jejich zájmy a koníčky. V jejich věku je velmi důležité, aby měli koníčky. Myslím si, že správné zájmy mladých lidí je uchrání před nebezpečím drog a dalších nevhodných zvyku. Samozřejmě, že s nimi setkají, ale dovedou si udělat svůj názor na danou věc a nenechají se tak snadno strhnout.
Jak jednat s teenagery? Nesmíme je brát, jako malé děti. Měli bychom s nimi jednat otevřeně, což velmi ocení. Musíme, ale dát pozor na to, že to ještě nejsou úplně dospělí lidé a teprve se učí být. Je to období formování názorů a hledání sebe sama. Je nutné najít hranici mezi těmito světy. Mladí lidé se snaží dělat tvrdé a nedostupné, ale zároveň potřebují povzbudit, jako každý člověk. Není důležité kolik je vám let. Každý člověk se chová jinak a nemůžeme dát radu, jak zacházet se všemi lidmi. Mají různé potřeby, názory a vychování. Někteří chtějí, aby se svět točil kolem nich a vyžadují pozornost. Další zase potřebují klid a nechtějí nikoho ani vidět. Ke každému člověku je nutné přistupovat individuálně.
Fendi Bags Outlet Co zajímá dnešní mládež? Abychom teenagery zaujali, musíme vědět, co je dnes módní a co je prostě nejlepší. Rozhodně je získanými znalostmi ohromíte a možná k nim najdete snadnější cestu. Zájmy a zábava mladých lidí se mění podle toho, co je ve světě rozšířené a co právě všichni potřebují. Například dnešní mládež potřebuje k životu počítač a bez něho by asi nepřežila. Nutně si potřebují psát s kamarádkou na Facebooku, hrát hry, stahovat a poslouchat hudbu. Myslím si, že rodiče zapomínají na možné nebezpečí, které se na internetu vyskytuje. Nikdy nevíme, kdo se skrývá pod vymyšleným profilem. Můj názor je, aby rodiče dětem omezili přístup na počítač a raději je vyhnali ven na čerstvý vzduch.
Je důležité, abychom se snažili chápat mladého člověka a jeho nálady. Není to sice snadné, ale časem určité ocení, že jsme stáli při něm a neodsoudili ho. Každý si tímto obdobím prošel a rozhodně nesmíme zapomínat na to, co jsme prováděli. Musíme se jim snažit tuto etapu nějak ulehčit, i když přijdou střety názorů.