Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život

seznam všech úvah

Komunikace a improvizace jako praktická dovednost pro život

Co nám vadí na komunikaci dnešních lidí? Rozhodně to budou hojně používané vulgarismy. Lidé a převážně mládež nedokáže vést rozhovor bez toho, aby užili sprostého slova. Někdy určité sprosté slovo používají za každou větou nebo slovním spojením. Už si ani neuvědomují, že používají dané slovo. U dnešních lidí můžeme pozorovat i nedůvěřivost. Kdy se bojíme cokoliv říct, aby někdo náhodou nezneužil získané informace. Dáváme si pozor i na psané slovo, kdy některá skupina lidí zneužívá například základních osobních údajů. U lidí se objevuje při jednání s druhými lidmi i neosobnost. Nemáme čas, ani chuť se blíže zabývat člověkem, který není pro nás tak důležitý. Přitom stačí málo. Například se usmát, prohodit pár slov a najít společné téma. Nikomu neublíží se takto chovat. Možná by se hodně lidí necítilo tak samo. Což je velký problém dnešní doby. Paradoxem je, že jsme spojeni s celým světem a máme možnost komunikovat skoro kdekoliv a kdykoliv. Právě asi lehká dostupnost a blízkost nás ještě více oddalují.
Umíme ještě naslouchat druhým lidem? Myslím, že se stále méně snažíme si naslouchat a nemáme na sebe a své přátelé dost času. Nechce se nám řešit problémy a starosti druhých, když my máme taky starosti a trápení. Proč si přitěžovat? Ale svět není jen o tom, aby se točil kolem nás. Musíme naslouchat a případně pomoci, když se to od nás vyžaduje. Myslím si, že když někomu pomohu, pomůže mi taky. Ale neděláme to jen kvůli tomu, že až budeme potřebovat pomoct, dostaneme ji. Poskytnout pomocnou ruku je slušnost. Nemůžeme jenom přihlížet, jak se někdo trápí. Bohužel v dnešní době se lidé ignorují a neslyší se.
Víme, jak vést dialog? V dialogu je velmi důležité vcítit se do stavu osoby, se kterou vedeme rozhovor. Protože pak lépe pochopíme jeho problém a můžeme člověku poradit nebo ho jenom vyslechnout. Dále bychom měli respektovat osobnost. Nemůžeme pořádně vést dialog, když daného člověka nerespektujeme. Rozhodně bychom měli zaujmout autentický postoj a být sami za sebe. Neopakovat pouze převzaté názory z televize a jiných sdělovacích prostředků. Je důležité si udělat svůj vlastní náhled na věc. Hlavně se nenechat strhnout většinou a stát si za svým názorem. Musíme, ale umět si přiznat, když nemáme pravdu. Hodně lidí tuto zásadu nedodržuje a prosazuje pouze a jen svoji pravdu.