Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Jednoho dubnového čtvrtka jsem navštívila workshop zvaný Škola hrou a svět v obrazech. Zaujal mne zejména proto, že jsem v rámci studia měla předmět předškolní pedagogika a o tomto způsobu výuky jsem se již něco dozvěděla. Měla jsem tedy představu, o čem by tato tříhodinovka mohla pojednávat. Ze svého pohledu musím říct, že paní lektorka byla velice příjemná a milá žena. Jako žák bych ji měla jistě jako jednoho z nejoblíbenějších učitelů.
Chtěla bych se zaměřit na téma a problematiku Waldorfské školy, která byla hlavním tématem workshopu. Tento typ pedagogiky je velmi diskutovaný a často i odsuzovaný. Osobně jsem školské zařízení tohoto typu bohužel ještě nenavštívila, a proto byly mé názory a představy založeny pouze na prostudovaných článcích a informacích od lidí z mého okolí. Já jako student prvního ročníku si netroufám odsuzovat, či naopak vyzdvihovat tuto alternativu výuky nad všechny ostatní, ale jelikož jsem člověk, který jde rád tou zlatou střední cestou, jistě bych některé praktiky zavedla i ve škole běžného typu. Myslím si, že podporovat kreativitu dítěte, dbát na jeho individualitu a zajišťovat všemožné podněty pro rozvoj dítěte, aby pochopilo, co mu jde nejlépe a co je mu nejbližší, je velmi důležité. Chtěla bych zmínit i povídku, kterou nám paní lektorka četla jako ukázku, jakým způsobem děti získávají znalosti literatury i dějin světa. Když pátrám v paměti po knihách, které jsme museli ve škole číst jako děti, nevzpomenu si na děj ani jediné z nich. Zato na zajímavou povídku, která nám byla předčítána, na tu si jistě vzpomenu i za pár let.
Jediné, co mi na workshopu scházelo, bylo pár informací z režimu dne takovéto školy. Uvítala bych podrobnější informace o průběhu dnů, týdnů i měsíců a aktivitách dětí, ale to by nám jistě tříhodinové sezení nestačilo. V této chvíli bych se chtěla zaměřit na stránku, která se mi u tohoto způsobu výuky nezdá příliš vhodnou a tím je absence učebnic, a ne příliš kladný přístup k technice. Je jistě vhodné, když si žák alespoň ve škole odpočine od vjemů, které se na něj z televize či počítače hrnou od rána do večera, ovšem v dnešním světě je jistě důležité aby byli žáci i s těmito technologiemi seznámeni v rámci technologických předmětů. Já osobně jsem ráda, že jsem i na základní škole měla informační technologie, kde nám milý pan učitel vysvětlil, jak si můžeme vytisknout tahák ve wordu, a jak si na internetu najít potřebné věci, které jsou dnes pro můj život nepostradatelné.
Na závěr bych opět chtěla pochválit paní lektorku a podotknout, že tento workshop byl velmi zajímavý, poučný, člověk si z něj odnesl mnoho dojmů a názorů a ze všech absolvovaných workshopů se mi líbil nejvíc.