Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ANGLICKY VŠEMI SMYSLY NENÍ NESMYL

Každý se snad shodne na tom, že čím dříve se člověk začne učit cizí jazyk, tím lépe. V dnešní době se tato skutečnost aplikuje v praxi již několik let a proto je také důležitá správná strategie výuky jazyka, obzvláště u malých dětí předškolního věku, kteří v mnoha případech ještě neumí číst a psát. V těchto případech není možné vysvětlovat, pro děti nepochopitelné, gramatické jevy cizího jazyka, ale naopak přizpůsobit výuku co možná nejjednodušeji a hlavně zábavně. Workshop, který lektorovala paní inženýrka Alena Vašků, byl podle mého názoru právě takový.
Celý proces výuky byl uzpůsoben tak, aby byl zábavný, hravý a jednoduchý. Velkou pomocí při učení se anglických slovíček je hudba, děti se zpíváním melodických písní lehce naučí slovíčka a navíc je to pro ně zábavné. Pro ty, co neumí zpívat, jako jsem například já, jsou tu i jiné možnosti, jak efektivně pracovat s dětmi při výuce cizího jazyka. Dramatická tvorba je jednou z nich a je stejně tak užitečná jako písničky. Děti si společně nacvičí vystoupení, třeba pohádku, a vedou mezi sebou dialogy v cizím jazyce, což jim napomáhá k osvobození se od strachu konverzovat a navázat kontakt v jiném než mateřském jazyce. Tato lukrativní metoda výuky je podle mého názoru velmi přínosná, protože je spojená také s pohybovou aktivitou a děti tak nejsou nuceny sedět celou dobu v lavicích, ale je jim dopřán dostatečný pohyb, který mají rády. Další dobrou strategií, se kterou jsme se na workshopu mohli setkat a také se jí zúčastnit byly hry, které i nás, dospělé, překvapivě bavily a dá se říct, že jsme se i dostatečně „vyblbli“.
Během workshopu nám také bylo promítnuto video přímo z výuky s dětmi, na kterém jsme měli možnost posoudit, jak byly tyto edukační metody zapojeny do praxe. Bylo až s údivem, jak skvěle se svých úkolů děti zhostily a šlo jim to mnohem lépe než nám, když jsme zkoušeli v průběhu workshopu to samé. Na projekci bylo vidět, jak děti vzájemně spolupracují, celá výuka probíhala pouze v anglickém jazyce a děti byly nadšené, plné energie a chuti mluvit anglicky. Myslím, že v tomto případě se veškeré úsilí, vložené do příprav na výuku, opravdu vyplatilo.
Závěrem by určitě stálo za zmínku dodat, že ačkoliv se to možná nezdá, tak je za veškerým úspěchem, kterého jsme byli svědky, veliké množství práce a precizních příprav vyučujících. Je vcelku jednoduché učit podle učebnice, ale zapojit kreativitu, hry, hudbu a dramatickou činnost do výuky si žádá zkušenosti a píli, která v tomto případě přinesla své ovoce.