Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Nikdy neříkej nikdy! Přitažlivost sektářského myšlení.

Nikdy dříve jsem se o problematiku sekt nezajímala. Bohužel odevzdání anotace a tématu k bakalářské práci se blížilo a já neměla vůbec představu na jaké téma budu psát. Nicméně krátce na to, jsme ve škole začali probírat problematiku sekt, ale velice ve zkratce, protože tato problematika je velice rozšířená a probrat ji celou ve třech seminářích je nereálné. Ovšem tohle téma mě velice oslovilo a já neváhala dozvědět se více. K mému štěstí se v dohledné době konal seminář na Sluňákově Nikdy neříkej nikdy! Přitažlivost sektářského myšlení.
V té době jsem již byla v kontaktu s panem Hynkem, který mi seminář doporučil. Z celé této akce jsem měla veliké obavy, ale brala jsem to jako obrovskou příležitost dozvědět se co nejvíce o této problematice. Měla jsem o celém průběhu úplně jiné představy, ovšem celý průběh předčil mé očekávání. Myslela jsem si, že se dozvím základní informace, tedy pro mě nic nového a nějaké příběhy z praxe pana Hynka, na které jsem se těšila. Jelikož se má bakalářská práce nezajímala pouze o jednu sektu, ale o celkový dopad na člověka, který působil v sektě, potřebovala jsem co nejširší přehled, který se mi po dobu těch dvou dní dostal. Pna Hynek vedl celý seminář hlavně ze svých zkušeností, což pro mě bylo velkým přínosem.
Po dobu těchto dvou dní jsem pochopila koloběh sekt i jejich dopad na člověka, což bylo mým cílem. Jsem zatvrzelý ateista a myslím, že mě by ta přitažlivost sekt opravdu neuchvátila. Ovšem nikdy neříkejme nikdy. Pochopila jsem spoustu věcí a myslím, že už jen díky informacím, které jsem od pana Hynka získala by mě sekta nedostala. Díky panu Hynkovi jsem se setkala s lidmi, kteří si sektou prošli a kteří si hlavně prošli odchodem z ní. Dokonce si myslím, že jistou dobu jsem byla vhodným adeptem do náboru do sekty. Zemřela mi maminka, nikoho jiného jsem neměla, neměla jsem žádné zázemí a s otcem nekomunikuji. Sice mám spoustu přátel, ale v tu dobu jsem se hodně uzavřela sama do sebe. Tento popis je zcela jasný adept, který se schyluje k sektářskému myšlení, člověk získá od jistých lidí pomocnou ruku, podporu, zázemí, přátele, ovšem uvědomme si za jakou cenu. V tomto období jsem se s touto problematikou vůbec nesetkala, bohužel i mé informace byly velice chabé. Nyní si uvědomuji, že jsem měla velké štěstí, že jsem se s ničím takovým nesetkala.
Proto dnes tvrdím, že je velice důležitá informovanost obyvatel. Každý má právo věřit, ale ne na úkor druhých lidí nebo při nejhorším ohrožovat život člověka. Celé dva dny na Sluňákově pro mě byly velikým přínosem i inspirací k vyhotovení mé bakalářské práce na dané téma. Rozhodně bych to doporučila všem, i těm které tato problematika nezajímá vůbec.