Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Desatero učitele

Jak správně učit? Toť otázka snad většiny začínajících a možná i mnoha zkušených učitelů. A právě na tuto otázku se nám pokusily odpovědět dvě zkušené pedagožky na workshopu „Desatero učitele“. Už jejich úvodem jsem zjistila, že následujících pár hodiny bude jiných než na předešlých workshopech. Jelikož nikdo netušil, co se bude dít, tak jsem kolem sebe viděla jen spoustu nechápavých tváří, když jsme se po příchodu lektorky musely postavit a pozdravit se neobvyklým způsobem „Dobrý den, celý den“ a dokonce jsme to musely celé zopakovat, protože se jí to nelíbilo. Tímto celým nám chtěla ukázat, jak důležitý je první dojem. I když z mnoha zdrojů můžeme slyšet, že tomu tak není. Ale když se nad tím hlouběji zamyslím, tak přicházím na to, že to je pravda, a že se jen těžko zbavuju svých předsudků a dojmů právě z prvního setkání s nějakým člověkem. A co teprve děti na 2. stupni základní školy, vždyť u nich jsou tyto prožitky ještě intenzivnější. Proto by si každý učitel měl dát velice záležet právě na tom prvním uvedením se před nimi, protože právě od toho se bude odvíjet jeho další práce a spolupráce s nimi. Myslím si, že kdyby každý učitel „nakráčel“ do třídy s takovou sebejistotou a zároveň milým úsměvem jako paní lektorka, tak by se žáci ve školách cítili mnohem lépe a zároveň měli i větší motivaci k práci. Avšak je to velice nelehký úkol a mnoho začínajících učitelů neví co dělat, při prvním příchodu do třídy. I proto jsme se k tomuto tématu mnohokrát vraceli a rozebírali ho z mnoha úhlů. Jsem názoru,AAA+ 2015 New Fashion s Very Special In Our Store. že takový workshop by měl absolvovat každý budoucí učitel, protože je to velice poučné, a myslím, že by jim to v mnohém pomohlo. Každý si přeje být kvalitním učitelem, ale co tohle spojení vlastně znamená? Někoho napadne, že je to učitel, který je kamarádský a má se žáky dobrý vztah, i když to někdy jde na úkor kvality výuky. Ale další si zase může představit učitele, který je velice vzdělaný a znalý, i když přísný a k žákům ne tak otevřený, jako v prvním případě. A tak si kladu otázku, co je lepší? Když se zamyslím nad tím, když jsem chodila na základní školu já, a vezmu si to s odstupem času, tak asi lépe hodnotím učitele, který se nám snažil předávat hodně informací, které teď využiju, než ten, který si s námi povídal o všem možném, ale moc užitečných informací nám nepředal. Avšak nejideálnější případ by byl, kdyby se oba spojily v jednu osobu. Avšak to je velice nelehký úkol, kterého dosáhne jen ten opravdu nejprofesionálnější.
I když já osobně před partu puberťáků jako učitel asi nenastoupím, tak mi tent jak před lidmi vystupovat.