Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Dne 5. 4. 2012 jsem se zúčastnila dopoledního workshopu Škola hrou a svět v obrazech. Cílem workshopu bylo seznámit nás s možná ne tak známým a rozšířeným typem základních škol a to s Waldorfskou školou.
Na úvod nás paní lektorka seznámila s Waldorfskou školou jako takovou, co si můžeme pod tímto pojmem představit, jak funguje, její zaměření a výsledky. Musím přiznat, že tohle bylo mé první setkání s tímto typem škol. Již předtím jsem o ní něco četla, ale neuměla jsem si konkrétně pod tím nic představit. Myslím, že v tomhle ohledu byl workshop velmi prospěšný. Je totiž rozdíl, když si něco pouze přečtete a když se setkáte přímo s lidmi, kteří s tím mají zkušenosti a rozumí tomu.
Určitě velkou předností těchto škol je, že kladou důraz na jedince a rozvíjení jeho kreativního myšlení. Protože si myslím, že právě tahle oblast se na klasických základních školách dost potlačuje a podceňuje. Tam jde spíše o to, dostat do hlavy co nejvíce informací bez ohledu na to, jestli tam zůstanou déle než na jeden test.
Velmi se mi líbilo, že nám paní magistra Libuše Vlasáková ukázala konkrétní tipy a druhy cvičení. Tato cvičení byla velmi dobře propracovaná a zapojovala kreativitu jak žáka, tak i učitele. Určitě je to jednodušší a především zábavnější způsob pro děti jak se naučit něco nového. Jsem přesvědčená, že některé cvičení, především na zapamatování si písmen abecedy jednou využiju. Nejsem si akorát jistá, že tyto cvičení se hodí pro žáky základních škol. Podle mého názoru do první třídy přichází většina žáků již se znalostmi základních čísel a písmenek. Většina těchto metod mi tak přijde vhodná spíše pro mateřské školy nebo pro domácí učení před nástupem do první třídy. Myslím si, že není správné žáky zbytečně zatěžovat, ale zase na druhou stranu nesmíme podceňovat jejich dovednosti a schopnosti. Určitě nesouhlasím s bezhlavým drilováním nových informací, ale naučit se 4 tiskací písmenka za měsíc mi přijde málo. Stejně tak mi není příliš sympatické rozvržení jednotlivých předmětů. Ve Waldorfské škole se totiž předměty učí odděleně. Například 3 týdny v kuse se učí pouze jeden předmět, potom například měsíc zase ten další. Myslím si, že je vhodné předměty neustále propojovat a procvičovat, nebrat to jako nárazovou akci.
Workshop jako celek hodnotím velmi kladně. Pro mě samotnou a věřím, že nejenom pro mě, byl velkým přínosem. Výborná byla jak jeho organizace, tak i obsah. Mohla jsem tak konečně blíže poznat náplň Waldorfské školy. Paní magistra Vlasáková je určitě člověk na svém místě, velmi bezprostřední a poskytla nám tak jedinečný zážitek.