Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Škola hrou a svět v obrazech

Navštívila jsem celkem tři worshopy, z nichž mě nejvíce zaujal právě worshop Škola hrou a svět v Obrazech pod vedením paní Vlasákové, která na mě zapůsobila hned při vstupu do místnosti, svou pozitivní energií.
Waldorfskou pedagogikou jsem se zabývala už na střední pedagogické škole a proto mě tato přednáška a informace dále posunuli a pomohli mi rozšířit si své obzory. Podle mého názoru jsou v životě dětí a v jejich výchově nejvíce důležité podněty, které jsou jim poskytovány. Ve světě plném komerce, technických vymožeností a moderních trendů se často zapomíná na dětskou fantazii, tvořivost, rozmanitost a především na dětskou hru, kterou děti tak moc milují. A zamysleme se mi sami, nežijeme dnes zrovna v takovém světě, kdy jsou děti a jejich dětské sny nejvíce opomíjené? Poukážu na příklad velmi zaměstnaných rodičů, kteří ve snaze poskytnou svým dětem to nejlepší, nakoupí ty nejkrásnější, nejtechničtější a nejmodernější hračky, které děti vůbec nerozvíjí, nepěstují v nich ani cit pro krásu, estetičnost a umění a zabíjejí v dětech jejich přirozené vnímání světa.
Myslím si, že pro děti je nejdůležitější učit je si zdravě, kvalitně a co nejpodnětlivěji hrát. Zdravé jsou pro děti i hračky, které jsou z přírodních materiálů, hračky, které si samy děti vyrobí. Domnívám se, že z hraček , např. šatičky na panenku, které si děti samy, nebo s pomocí rodičů vyrobí, mají daleko větší radost, daleko více si jich váží a daleko víc si při jejich výrobě odnesou. Jak už po stránce pracovně – estetické, tak rozumové nebo citově – volní.
Zaujal mě i poznatek, že děti se mnohém lépe učí při zpěvu a pohybu. Když jsem měla možnost si s paní Vlasákovou vyzkoušet počítání s pohybem, byla jsem nadšená. Nejen, že děti si při hře na Skřítky vštěpují základní matematické dovednosti, zabaví se a zapamatují si jednoduché příklady mnohem lépe. Naopak hra na Ovečky a pasáčky, při které děti do počítání zpívají, vedla děti podle mého názoru k řešení matematické problematiky, týkající se sčítání a odčítaní.
Ve Waldorfských školách se pracuje s propojeností všech výchov a předmětů dohromady. Proto mě zaujala i výuka písmen pomocí obrázků. Děti při představě písmena na místě barevného obrázku mají daleko větší obrazovou představivost a pokud dojde ještě ke spojení s nějakou říkankou, je jistota toho, že si děti písmeno zapamatují, téměř sto procentní.
Můj názor se ztotožňuje i s tím, že Waldorfské školy kladou důraz na spolupráci školy s rodinou. Podle mě, je to velmi důležité, dítě tak cítí podporu v tom co dělá nejen ze strany rodiny, ale i školy. Setkává se tak ve většině případů s jedním modelem výchovy a vzdělání a nemá možnosti sklouznout ke škodlivým vlivům.