Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Desatero učitele

Ve čtvrtek 22. 3. 2012 jsem se zúčastnila mého už čtvrtého workshopu. Tak jako na ty předešlé workshopy, i na tento jsem se těšila, ačkoliv jsem nevěděla, co mě čeká.
Když jsme se všichni usadili a netrpělivě očekávali, kdo že nám bude dnes přednášet, ve dveřích se objevily dvě sympatické paní učitelky, které, jak nám později sdělily, učí na 2. stupni ZŠ.
Myslím si, že některým z nás vyrazily dech, když chtěly, abychom se všichni postavili a společně je přivítali, když se nám to poprvé nepovedlo, zdravili jsme je znovu.
Pak přišel na řadu jejich „nastrčený“ žák, který neustále vyrušoval a bavil ostatní studenty. Některým z nás se to možná zdálo být hned od začátku jasné, někteří si mohli myslet, jestli je ten chlapec v pořádku, zda si třeba nespletl budovu.
Než paní učitelky začaly se svým výkladem, říkala jsem si, co se asi mohu dozvědět, jestli to pro mě, jako budoucí paní učitelku, může být přínosné? A bylo, ačkoliv jsem se toho spoustu dozvěděla jen teoreticky a prakticky si to nevyzkouším dřív, než se sama ocitnu před třídou plnou dětí, byla to spousta rad a informací, kterých se budu snažit držet i v mém povolání.

Hlavním cílem workshopu bylo projít si desatero učitele a říct si, jak může třída správně fungovat, když ji učitel dobře povede. Lektorky se snažily navozovat atmosféru, kterou na vlastní kůži ve škole prožívají a ukazovat nám na konkrétních příkladech, jakých chyb se mladí, ale i zkušenější učitelé dopouští.
Když má do třídy přijít nový učitel, kterého třída zatím nezná, nebo se má učitel představit novým prvňákům, určitě nejdůležitější je první dojem, jakým učitel zapůsobí na celou třídu. Troufám si říct, že v první třídě je to nejdůležitější, protože děti se ocitají poprvé samy ve školních lavicích, nevědí, co je čeká, jak se mají chovat v určitých situacích a je to pro ně něco úplně nového, vydržet se soustředit a poslouchat výklad paní učitelky.
Myslím si, že pokud si učitel nevytvoří autoritu hned od první chvíle strávené ve třídě, bude se mu pak hůře pracovat, zvláště na druhém stupni ZŠ, i když v dnešní době, jsou děti drzejší a dovolují si na učitele mnohem více, než tomu bylo dřív, už od prvních tříd na základní škole.

Myslím si, že v dnešní době to mají učitelé těžší, než tomu bývalo dříve. Když si vybavím, např. film Obecná škola, tak to s dnešní školou nelze vůbec srovnávat. Věřím, že všichni učitelé se snaží být ti nejlepší, snaží se „prodat“ dětem všechny vědomosti, které mají, ale málokteré děti o to stojí, nebo si vůbec neuvědomují, že učitel je tam pro ně, že je nechce „trápit“, ale předat jim vědomosti, které se jim v životě budou hodit.
Nutné je ukázat dětem, že učitel je nejen autorita, ale dokáže s nimi vycházet také jako kamarád, za kterým se nemusí bát přijít, když budou mít nějaký problém.